Info

SUBMTITLE

De Samuel Levie Stichting

                                                

                                                

 

De Samuel Levie Stichting is op 26- 8-1992 opgericht.
De stichting is verantwoordelijk voor het beheer van het museum en begeleidt bezoekers aan de Joodse Begraafplaats, Diepswal te Leek.

Het stelt zich tot doel:
-  de opening en de activiteiten van het museum  te waarborgen.
-  mensen te stimuleren meer begrip en respect voor andersdenkenden op te brengen en  
    andere mensen in hun waarde te laten.
-  de geschiedenis te vertellen en bij te dragen aan het verkleinen van de
    voedingsbodem voor racisme en fascisme.                                         

                                                                  

 

   Algemene Activiteiten in het Joodse Schooltje

-  het ontvangen van museumbezoekers door de vrijwilligers.
-  het geven van rondleidingen en lezingen aan groepen o.a.scholieren.
-  het organiseren van de 4 mei herdenking bij het monument van het Joodse Schooltje.
-  het inspelen op de actuele Joodse feestdagen, zoals Pesach en het Loofhuttenfeest.
-  het instandhouden van de informatie en documentatie van alle aan het Joodse
   Schooltje gerelateerde onderwerpen.
-  het beheren van een bescheiden bibliotheek waaruit gratis boeken geleend kunnen
    worden.
-  het inrichten van een steeds wisselende ‘kleine’ tentoonstelling.

-  het geven van rondleidingen op de Joodse Begraafplaats gelegen aan de Diepswal te Leek.

 

Het museum wordt geheel door vrijwilligers beheerd.

 

                               

 

 

 

 

Leden / Vrijwilligers van de Samuel Levie Stichting

 

                          

 

Dagelijks Bestuur:
Vice-voorzitters: Mw. F. van der Zwaag en Mw. A. Michel-Vos.
Secretaresse : Mw. F.van der Zwaag,  tel. 0594-514252.
Penningmeester:  Dhr. S. Veldman, tel. 0594-510825

Bestuursleden: Mw. L. Rijnveld en Dhr. M. de Boer.

 

e-mail :

 

 

Groep Vrijwilligers (helaas niet helemaal volledig)  2016

   

                       Groep vrijwilligers 2017    (niet volledig)