MUSEUM JOODSE SCHOOLTJE
JOODSE
SCHOOLTJE

Joodse Feestdagen

Veel Joodse feestdagen zijn seizoensgebonden. Ze waren vroeger gebonden aan het leven op het land. Dit geldt o.a. voor Pesach in het voorjaar, Sjavoeot in de zomer en Soekot in de herfst. Deze feesten herinneren aan de uittocht uit Egypte en worden daarom ook wel de pelgrimsfeesten genoemd.

Tijdens sommige feestdagen en op Sjabat mag niet worden gewerkt (dus ook niet schrijven, reizen, vuur maken, electriciteit gebruiken).

Officieel beginnen de Joodse feestdagen op de voorgaande avond bij zonsondergang.

 

Joodse Feestdagen 2019 / 5779-5780

Toe Bisjvat, 21 januari / 15 Sjevat

Met Toe Bisjvat viert men het ontwaken van de natuur na de winter. Het is vooral een landbouwfeest.

Tegenwoordig wordt deze dag wereldwijd gevierd door het eten van (gedroogd) fruit dat in Israel verbouwd wordt.

In Israel worden de Toe Bisjvat vaak bomen geplant door schoolkinderen.

 

Poerim, 21 maart / 14 Adar.

Poerim is een uitbundig en vrolijk voorjaarsfeest, te vergelijken met carnaval. Kinderen gaan verkleed naar school en dragen maskers.

Tijdens Poerim wordt het verhaal van koningin Esther voorgelezen in de synagoge. Het staat beschreven in de boekrol Esther.

Een typisch Poerimgerecht zijn de zogenaamde Hamansoren.

En: de volwassenen mogen dronken worden.

 

Sederavond, 19 april / 14 Nisan.

Op de vooravond van Pesach wordt over de uittocht uit Egypte verteld. Er is een mooi gedekte tafel met speciaal Pesachservies.

 

Pesach, 20 – 27 april / 15-22 Nisan

Pesach is een belangrijk en eeuwenoud feest dat zijn oorsprong vindt in de geschiedenis van Israël. Het is het feest van de ongezuurde broden (matzes)

 

Jom Hasjoa (Holocaust Herdenkingsdag). 2 mei / 27 Nisan

Op Jom Hasjoa staat men stil bij de zes miljoen Europese Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het nazi-regime zijn vermoord.

 

Sjavoeot (Wekenfeest) 9 en 10 juni / 6 + 7 Sivan

Precies zeven weken na Pesach wordt Sjavoeot gevierd. Met dit feest herdenkt men de gift van de Thora (Matan Thora) aan het Joodse volk.

 

Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) 30 september -1 oktober /1+2 Tisjri

Dit is het begin van het Joodse jaar 5780. Rosj Hasjana betekent ‘ Hoofd van het Jaar’.

In de 30 dagen ervoor bereiden gelovige Joden zich voor op het nieuwe jaar, het is een maand van overdenking. Men denkt na over het eigen gedrag en vraagt vergeving aan degenen die men gekwetst heeft. 

Met Rosj Hsjana beginnen de 10 dagen van bekering. De laatste dag heet:

 

Jom Kipoer (Grote Verzoendag)  9 oktober / 10 Tisjri

Dit is de belangrijkste Joodse feestdag. 

Evenals bij de andere feesten, begint Jom Kipoer op de voorgaande avond. Dan wordt in de synagoge het belangrijke gebed

Kol Nidrei  (Alle Geloften) uitgesproken.

Op Jom Kipoer vasten de gelovigen meer dan een etmaal. Het is de opmaat naar een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden om een beter mens te worden.

Aan het eind van de avond wordt langdurig op de sjofar geblazen en hiermee wordt een nieuw begin ingeluid.

 

Soekot (Loofhuttenfeest) 14-20 oktober / 15-21 Tisjri

Dit feest duurt zeven dagen, het is de herdenking aan de tijd dat de Joden 40 jaar lang door de woestijn zwierven. 

Het is traditie om een loofhut te bouwen, in de tuin of in huis. Het dak wordt gemaakt van takken en bladeren  en je kunt er doorheen kijken naar buiten.

De gelovigen brengen veel tijd door in de soeka, ze eten er en luisteren naar verhalen over de tocht door de woestijn.

Soekot is een vreugdevol feest. Heel kenmerkend is de zogenaamde loelav (drie grote takken bijeen gebonden) en de etrog (een citrusvrucht).

 

Chanoeka (Lichtfeest) 14-22 december / 125 Kislev-2 Tevet.

Dit feest wordt gevierd ter herinnering aan ‘het Wonder van Chanoeka’, de overwinning van de bezetters door Judasde Mak kabeeër en zijn broers. 

Na de overwinning wilden zij de temper herinwijden en hadden daarvoor koosjere olie nodig. Daar was maar één flesje van, te weinig voor de inwijding. Maar door een wonder werd het flesje iedere nacht bijgevuld, tot acht dagen lang.

Kenmerken voor Chanoeka is de acht-armige kandelaar, de chanoekia.

Deze staat voor de ramen, zichtbaar voor de buitenwereld. Ook worden tijdens Chanoeka voor de synagoge de grote chanoekia aangestoken. Daar wordt dan bij gezonden en de rabbijn spreekt.