MUSEUM JOODSE SCHOOLTJE
JOODSE
SCHOOLTJE

Uitleen van Boeken

 • De uitleen van boeken is gratis.
 • Bij het uitlenen wordt van de lener de naam, het adres en het telefoonnummer opgegeven.
 • De uitleentermijn is 4 tot 6 weken.
 • Er zijn boeken in de bibliotheek aanwezig die niet uitgeleend worden maar wel ter inzage in het Schooltje kunnen worden geraadpleegd.
 • De mogelijkheid tot kopiëren is aanwezig.
 • De bibliotheek bestaat uit twee gedeelten.
 • Het deel dat naar onderwerp is ingedeeld in rubrieken / informatieve boeken.
 • Het deel met romans, verhalen gedichten dat is ingedeeld op alfabet.

 

Informatieve boeken

Rubriekenlijst informatieve boeken

 1. a Joods leven in het Noorden
  • b Joods leven in Leek e.o.
 2. a Tweede Wereldoorlog algemeen
  • b Tweede Wereldoorlog in het Noorden van het land
 3. a Holocaust en vervolging
  • b Concentratiekampen
 4. Dagboeken/ ervaringsverhalen/herinneringen vervolging
 5. Biografieën over Joden/van Joden
 6. Verwerking van oorlog in kunst en cultuur
 7. Naoorlogse generatie en gevolgen van de vervolging
 8. Geschiedenis van het Jodendom
 9. Joodse cultuur (gebouwen, gebruiken, taal, voorwerpen
 10. Joodse keuken
 11. Joods leven in Amsterdam ( w.o. de boeken van Meyer Sluyser) en de Mediene
 12. Verzet en onderduik
 13. Antisemitisme
 14. Dialoog tussen Joden, Christenen, Islam
 15. Minderheden
 16. Palestina pioniers
 17. Genealogie/ Joodse families
 18. a Judaïca- religie en gebruiken
  • b Judaïca- commentaren en uitleg
  • c Judaïca: Joodse mystiek, w.o. kabbala en chassidisme
 19. Israel, geschiedenis, cultuur, politiek
 20. Jeugd

Titellijst / Inhoud

1a. Joods leven in het Noorden

De Joodse begraafplaatsen in de provincie Groningen.
Klein en groot zijn daar gelijk
(Beschrijving van de 25 Joodse begraafplaatsen in de provincie Groningen: bespreking van grafteksten en symbolen. Bij iedere begraafplaats worden een aantal personen uitgelicht. Levensschetsen van een aantal Stadjers), Han Lettinck en Robert Mulder.

De Joodse gemeente Assen, F.J. Hulst en H.M.Luning .K.

Een eeuw joods leven in Wildervank en Veendam--- Familiekroniek Kamerling.
(Deel twee van de familiekroniek Kamerling. Een genealogisch overzicht van de familie van Jeannine Gosschalk en een beeld van de tijd waarin zij leefden),  G.S.Koeman-Poel.

Sporen van een Joods verleden in Noordwest Groningen, H. Hamburger en J.C. Regtien.

Joods leven in Zuidlaren, Geert.C.Hovingh.

Synagogen und jüdische Bethäuser im Emsland,  Landkreis Emsland (Meppen 2001)

Een monument bij de synagoge, foto boek synagoge Emmen
coproductie van : Stichting Joods Gedenkteken Emmen/Herinneringscentrum  Kamp Westerbork/Een Joodse Erfenis in Winsum

Joods Leven,  Wout van Bekkum,

Drie eeuwen Joods leven Friesland

Archieven van Joodse instellingen in Friesland, 1754-1972, Leeuwarden 1995

Zoektocht naar een joods verleden. Drie routes door Groningen en Drenthe.

De Folkingestraat-synagoge in Groningen
W. Jac. van Bekkum, J. Dijkstra en H.A. Verbeek
( De geschiedenis van de Joden van Groningen)

Gebonden boekwerk met daarin :
-Brief van Simon van Hasselt 2-12-'42 (kopie) tot 1941 hoofd v/d Openbare Lagere school te           Haulerwijk en de gegevens over de familie van Hasselt.
-Gedichten bundel: Dou de Wereld nog mooi was, door S.van Hasselt (kopie).
  gebundeld door: Frans van Baaren, Haulerwijk.

Nico Rost, De vrienden van m'n vader.

Er staat een sjoel in de Folkingestraat 
Stichting Folkingestraat Synagoge.

Jozef Cohen, Literator en bibliothecaris
(Een reconstructie van het leven en werk van Josef Cohen. Hij was zowel letterkundige als bibliothecaris en dat is een uitzonderlijke combinatie. Het is een van de boeiende aspecten van deze veelzijdige, grillige en volstrekte individualist), Doeke Sijens (Openbare Bibliotheek Groningen).

Folkingestraat Historisch bekeken.
Een wandeling door de oude joodse binnenstad.
(Beschrijving van een wandeling door de Folkingestraat en omgeving. Met historische achtergronden, namen en verhalen van de Joodse bewoners en hun huizen. Geschreven ter gelegenheid van de opening van de Museumroute Groningen  oktober 1994), Drs. Lysbeth Belt en Johan van Gelder.
 
De Joodse Gemeenschap in Noordwest Groningen, (Winsum, Eenrum, Leens-Ulrum, Warffum, 1751-1947), Mr.J.H.de Vey Mestdagh Stichting, C.A.van der Berg.
 (Waarin tevens opgenomen De Benninga’s, de herinneringen aan zijn jeugd in Eenrum door dr. Noach Benninga 1909-1993).
Wordt niet uitgeleend.

De Joodse gemeente van Veendam,Wildervank, Munten en Meeden.
Wordt niet uitgeleend.

In aanraking met Israël:
a. De Kehille Veendam. Nieuwe serie met bijlage over Joodse begraafplaats ;
b. Israelitische begraafplaats Veendam.
door : Tammo Bakker
 
De Joodse gemeente in de Kanaalstreek.
Wordt niet uitgeleend.

De Joodse gemeenschap in het Groninger Westerkwartier,Peize,
Roden,  Ds. G.J.v.Klinken en Mr.J.H.de Vey Mesdagh.
wordt niet uitgeleend

De Joodse Gemeenschap in Winschoten en omgeving 1683-1964.
Beerta, Finsterwolde, Midwolda, Nieuwolda, Scheemda, Winschoten.
(Bestaande uit twee delen),  E.P.Boon en J.J.M.Lettinck (band I) en W.Domburg (band II).
 In opdracht van Mr. J.H.de Vey Mestdagh Stichting
wordt niet uitgeleend

De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen 1724-1950, Mr.J.H.De Vey Mestdagh Stichting.
wordt niet uitgeleend

Joden in Noord-Oost Groningen.
De Joodse gemeenschappen inAppingedam Bierum Delfzijl  Kantens Loppersum Middelstum Stedum Ten Boer Termunten Uithuizen Uithuizermeeden Usquert ’t Zandt en omliggende dorpen.( deze uitgave werd in 1980 uitgebracht door de Stichting Vrienden van het Rijksarchief Groningen), Stichting vrienden van het Rijksarchief in Groningen, onder redactie van mr. J.H.Vey Mestdagh. (tweede hands exemplaar).
wordt niet uitgeleend

De Joodse inwoners van de stad Groningen en omstreken 1549-1945 en hun begraafplaatsen aldaar, deel I  1549-1870, Mr.J.H.de Vey Mestdagh Stichting.
wordt niet uitgeleend

De joodse inwoners van de stad Groningen en omstreken 1549-1945 en hun begraafplaatsen Groningen na 1870.
Band b en c : Genealogische overzichten van de joodse inwonersvan de stad Groningen 1870-1945 en de gemeente Haren, Hoogkerk en Noorddijk1811-1945.
( Het meest uitgebreide historisch onderzoek) 
door : E.P.Boon, G.G.Cohen, H.Delies-Nie, J.H.de Vey Mestdagh, W.Domburg, J.A.Gischler, J.J.M.Lettinck, P.Robijn, G.Simmeren en T.Blankenstein
wordt niet uitgeleend

Een synagoge op het kruispunt van de winden,
De Joden in Winschoten, Geeske S. Koeman-Poel

Levie: de oudste en de laatste, Johan van Gelder

map
Gekopieerd uit de Nieuwe Drentse Almanak 2000:
Onderwerp: De Joodse ambtenaren in de koloniën van weldadigheid, 1818-1890.

In aanraking met Israël
De Israëlitische Begraafplaats Winschoten
door: Tammo Bakker

‘De ‘ Leek, de geschiedenis
door : Jan Bolling, Geert Haddes, Siebrand Homan

Het Album,
van Nardus de Vries en Agnes Bruins.
- de voormalige Synagoge in Winsum-
( Het verhaal van Nardus Nathan Albert-  en zijn vrouw naar aanleiding van een album en krantenknipsels dat het echtpaar bijgehouden heeft van oktober 1915 tot december 1922. Nardus was een geboren Winsummer die zich ontwikkkelde vanuit een traditioneel Joods gezin naar een volledig geassimileerde levensstijl. Agnes was niet Joods en Nardus maakte carrière binnen de SDAP. Nadat de synagoge in 1935 niet langer gebruikt werd omdat de Joodse gemeente te klein geworden was werd dit gebouwtje het N.A.de Vriesgebouw genoemd.)
door : Hanneke van der Burg en Jan Regtien.

niet uitgeleend
Joodse begraafplaatsen in Groningen en Oost Friesland/1

niet uitgeleend
Joodse stadjers   De joodse gemeenschap in de stad Groningen
door : Stefan van der Poel.

Joods leven in groningen, oorsprong en herinnering.
door : wout van bekkum en stefan van der poel.

De Joodse geschiedenis van Appingedam. ( inclusief stadswandeling langs bijzondere algemeen historische en Joodse plekken in Appingedam)
door : Roald van Elswijk.

De betekenis van de Duitse Joden voor de stad en provincie Groningen.
Zeventiende Fransema-lezing
door : Stefan van der Poel.

Hak, pak en zak. 
Traditionele joodse beroepen op hrt platte land van Noordoost-Nederland
door: Jan Kraak.

100 jaar Folkingestraat- synagoge 1906-2006
door : Stefan van der Poel.

De Folkingestraat.Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groningen.
door: Egbert Forsten.

Joodse stadjers   De joodse gemeenschap in de stad Groningen
door : Stefan van der Poel.
(2x  één exemplaar niet uitgeleend)

Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in de Pekela’s door: E.Schut.

Een synagoge in het veen. Het verhaal van de “Pekelder”Joden 1693-1942 oor : Geeske S. Koeman-Poel 

 

1b. Joods leven in Leek e.o.

125 jaar IJsvereniging Leek 

De Leek. Van armoede en bibliotheek tot toneel, visclub en ziekenfonds.
E.C.Geerdink-van der Worp, Erik van Hoogen, Jan Jacob Boer
(Geschiedenis van Leek)

De Leek, E.C.Geerdink‑van der Worp (Geschiedenis van het dorp Leek 2x)

De Leek   deel 2, E.C.Geerdink‑van der Worp
(Geschiedenis)

Het Meijersboek van de Nienoord 1643-‑1652
Transcriptie, E.C.Geerdink‑van der Worp

de Sociteit Compact of het Schippersgilde te Leek
deel 1 van 1764 tot 1811
Transcriptie, E.C.Geerdink‑van der Worp

De Leek, deel 3, E.C.Geerdink‑van der Worp
(Geschiedenis)

De Nietapster school
Deze school werd o.a. bezocht door:Abraham (Bram) en Joël (Jo)Denneboom.

Het slaapstee van dienefij  en andere verhalen uit Leek en omgeving., Iwe Postema.

Joden in Leek en Nietap, Arnold van der Wolff
(Uitgegeven ter gelegenheid van de 50-ste herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de viering van de Bevrijding. - Met lit. opg. Samenvatting Geschreven voor de groepen vier tot en met acht van de basisschool)

Van Dorpsschool naar Centrumschool, 150 jaar onderwijs in Leek, Ben Boers.

Fotoalbum Golda van Coevorden dat zij achter liet bij haar buren in Leek

Fotoalbum fam. Oudgenoeg en fam. De Groot

De Leek, E.C. Geerdink-van der Worp

Denneboom ( Beilen-Leek-Israël,  J. Fonk
geschonken door fam. J. Fonk, Roden

Oud Leek.
geschonken door fam. H. Huiting, Tolbert

Staatboeken uit het Huisarchief
van de Nienoord 1768 - 1783
transcriptie door: E.C. Geerdink-van der Worp

Historisch Leek 19e jaargang nr2, maart 2005 1945-2005 60 jaar bevrijd.
Historisch Leek 18e jaargangnr 3, juni 2004 blz. 13 Familie Levie, woning/winkelp

In map:
Kopieën van publikaties 
Onderwerp : Joodse mensen 1940-1945 en nu.
Kamp IJbenaer te Fochteloo
Kranten artikel over:
Herman Leefsma uit Gorredijk.
Shlomo ben Amnon, Nijkerk
Paul Siegel uit kamp Westerbork
Het oorlogsverhaal  achter de enigste Jood uit Vries
De familie Zaligman/ Veilig in Gaasterland ( Fam. Barend) / Monumenten markeren plaats joodse werkkampen/ Emotionele onthulling monument Fochterloo.
Knipsels van allerlei onderwerpen

in map 
Kopieën publikaties
Onderwerp : Houding van de bevolking en de omstandigheden van 1940-1945.
Veenhuizen tijdens Wereldoorlog II van 1940-1945
Publicaties over het door Niek van der Oord geschreven boek: Het mankeert ons aan een goed adres, en over het foto album van kamp commandant Gemmeke van Westerbork.
Verordeningen en richtlijnen van Gem. Ooststellingwerf aan de inrichtingen van onderwijs.

 

2a. Tweede Wereldoorlog algemeen

De Joodsche Raad, Hans Knoop.

De bange Meidagen van '40. (De Tweede Wereldoorlog reeks)

De Bevrijding.
( De Tweede Wereldoorlog reeks)

Het Schandaal, Johan van Gelder.
De ’aanpassing’van het NieUWsBLAD van het Noorden.
( Het verhaal van de omstreden rol van Het Nieuwsblad van het Noorden, dat als een van de 53 kranten/persbureaus tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland bleef verschijnen, twee persreorganisaties van de Duitsers overleefde en na de bevrijding de vermoorde onschuld speelde)

( niet uitgeleend)
Map : Werkkampen in Nederland 1940-1945

De Bevrijding.
( De Tweede Wereldoorlog reeks)

Erfgoed van de Oorlog, de oogst van het programma.
door: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Betwist Bezit
De Stichting Nederlands Kunstbezit en de teruggave van roofkunst na 1945.
door : Eelke Muller en Helen Schretler.

Kazerne Dossin, Memorial Museum and Documentation centre and Human Rights.
(Museum voormalige Dossin Barakken te Mechelen. Deportatie van de Joden en Roma’s uit België en Noord Frankrijk.)
door: Vlaamse Overheid.  

Mijn Bevrijding. door : Ivo Niehe 

2b. Tweede Wereldoorlog in het Noorden van het land

Grijpskerk van crisis tot bevrijding, W.Kamminga

Oorlogsherinneringen, Noach Benninga,
( Twee verhalen: 1. Over de jeugd van de schrijver in Eenrum, zijn geboorte plaats.
2. over zijn vlucht in mei 1940 met vrouw en kind naar Engeland en over hun verblijf in Japanse kampen in het voormalige Nederlands oost- Indië en hun terugkeer naar Nederland.)
Met achtergrondinformatie door H.Hamburger en J.C.Regtien.

Die wir verloren haben

Zwei von Ihnen

Terug in Amersfoort, de Raad van Kerken Amersfoort ter gelegenheid van de aanbieding van de Joodse Gedachtenis 1940-1945.

De wolf ging rond, Jan Kooistra

Theesurrogaat voor Sneek, J.E. Bazuin

De Papieren Oorlog
door: Johan van Gelder
(gemeente-archieven geven geheimen prijs : de kwalijke rol van de Gemeente Groningen en politie in 1940-1945 : foute Groningers in de Duitse pas : opsporingslijsten van vermeende collaborateurs)

Groningen in oorlogstijd
Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
door : E.A.Boiten, J.F.J.van den Broek, S.Broekema, M.G.Buist, J.Dijkstra, P.Kooij, W.Nijenhuis
( Een bundel opstellen over de geschiedenis van de bezettingstijd in Groningen samengesteld naar aanleiding van de tentoonstelling in het Groninger Museum in 1980. In dit boek wordt met name aandacht besteed aan de wijze waarop de nazi’s hebben getracht vanuit hun ideologie de maatschappij te hervormen.)

Mobilizatie, bezetting en bevrijding van de Gemeente Scheemda.
door : J.P.Koers

Door de ogen van mijn vader.
door: Reinder Hovinga.
(Jelmer die naast de Joodse Begraafplaats woonde en als communist in het verzet kwam. Onder anderen over de sterke aanhang van de NSB in Leek )


3a. Holocaust en vervolging

’40 / ’45  de Jodenvervolging, Van isolement tot moord
Joods Historisch Museum Amsterdam
( Beknopte uitgave van het verhaal van het dieptepunt van de menselijke geschiedenis.)

Vijf boekwerkjes van uitgesproken ‘Redes’:
a. De naam van de misdaad en de persoon van de schrijftafelmoordenaar.
Johannes Houwink ten Cate
(Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van hoogleraar Holocaust- en genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam op donderdag 8 mei 2003)
&
b. Voorzitter van de Fondation pour la mémoire de la Shoah, Simone Veil
(Nooit meer Auschwitz- lezing 26- 1-2006 te Amsterdam)
&
c. vervallen
&
d. Auschwitz, never Again, Iren Khan, Secretary General, Amnesty International 
(Nooit meer Auschwitz- lezing 24- 1-2008 te Amsterdam)
&
e. Europa en de Holocaust , Jorge Semprúm
(“Nooit meer Auschwitz”- lezing 25 – 1-2007 te Amsterdam)

Genocide, De Joden in Europa 1939-1945, Ward Rutherford.

Documenten van de Jodenvervolging in Nederland 1940-1945
(Dit boek was oorspronkelijk bedoeld als museumcatalogus en volgt in opzet de indeling van het Joods Historisch Museum (1965) maar is naarmate de beschrijving van de documenten vorderde en de collectie groeide, tot een documentatie in boekvorm geworden. Het grootste deel van de documenten is afkomstig van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.)
Joods Historisch museum Amsterdam

Antwoord aan het kwaad, samenstelling prof. Dr. J. Presser   (K)

De wereld van Anne Frank, Anne Frank Stichting

Goebbels’droomfabrieken, Adrian Stahlecker (K)

Toneelstuk: Ghetto, Joshua Sobol
gespeeld door toneelgroep De Appel

Encyclopedie van de Holocaust, red. Rozett en Spector

Slachtoffers en overlevenden.De nazi-vervolging van de Joden in Nederland, Bob Moore

Jodenvervolging in Amsterdam 1940-45.
Joods Historisch Museum

Hiernaast zijn ze weggehaald...Vervolging en verzet in de Rivierenbuurt 1937 - 1945
Stichting Verzetsmuseum Amsterdam

Het Joodsche Weekblad
Twee boeken Deel I & II.
(Het Joodse Weekblad van 11 april 1941 / 14 Nisan 5701 tot 24 sept. 1943 / 24 Ekoel 5703)
Gebundeld in twee boekwerken uitgegeven in 1979.
wordt niet uitgeleend

Moordenaars onder ons, Simon Wiesenthal
Bewerking:Joseph Wechsberg.
( Uit de dossiers van Simon Wiesenthal )

De jaren '40-'45, een documentaire.
Leonard de Vries, Drs. A.H. Paape en Han de Vries (RIOD)
(De jaren '40-'45 : een documentaire over bezet Nederland / samengest uit de collectie van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie)

Een halve eeuw Februaristaking
een magazine

Kopgeld, Nederlandse premiejagers op zoek naar joden 1943, Ad van Liempt.
(Een verbijsterend en adembenemend boek vol onbekende feiten en huiveringwekkende details over de 30 tot 60 premiejagers/ leden van de Colonne Henneicke, die vanaf maart 1943 ingezet werden om op Joden te jagen, voor zeven gulden vijftig per ingeleverde Jood. Tussen de 8000 en 9000 Joodse slachtoffers weren opgespoord, van wie de meeste via de Hollandse Schouwburg en kamp Westerbork in de vernietigingskampen terecht kwamen. De wellicht zwartste bladzijde uit onze geschiedenis. Een kernachtige beschrijving door een gezaghebbende bron) 

Voorbij  de verboden drempel. De Shoah in ons geschiedbeeld, H.W.von der Dunk.

Zullen wij nog terug keren, Kees Ribbens (K)

Oorlogspad, Jeroen Wielaert

Bijzonder gewoon, Sjoerd Faber en Gretha Donker (K)

De oorlog, Ad van Liempt (K)


3b. Concentratiekampen

Tweemaal Buchenwald, prof. Mr. Dr.G.van den Bergh en L.J.Looi
Arbeiderspers, 1945

Auschwitz Voices from the ground, Teresa and Henryk Swiebocki
( Foto boek over Auschwitz met korte beschrijvingen / Engels talig)

Op hoog bevel van elders.
( Kinderen en het Kamp Vught 1943-1949)
Stichting Brabantse Regionals Geschiedbeoefening / Stichting Nationaal Monument Kamp Vught

Strijd en ondergang van het getto van Warschau, Prof. Bernard Mark

Op beschaamde voeten.
Werk van een aantal schrijvers en dichters die op een voettocht op bezoek kwamen in Kamp Westerbork. Dit nieuwe werk kwam tot stand mede op verzoek van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het is onderdeel van Verhalen van Westerbork in de nacht van 26 op 27 januari 2008 op het terrein van kamp Westerbork.
Herinneringcentrum Kamp Westerbork, 2008-04-08

Met bloed en niet met inkt is dit geschreven / liederen uit ghetto’s en concentratiekampen,  Chanah Milner. (Gedichten en muziek van de beroemde volksdichter Mordechaj Gebirtig, maar ook- ontroerend door hun onbeholpenheid-kindergedichten)

Vluchtelingenkamp Westerbork, Westerbork Cahier 7

Twee boekjes
Jaarboekje 1991 Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Stichting Herinneringcentrum Kamp Westerbork
&
Tekens in Westerbork
(Beschrijving van de 5 gedenktekens, geplaatst op het terrein van het voormalig kamp Westerbork, ter herinnering aan de kampen waarheen uit Nederland joden zijn gedeporteerd,
te weten: Sobibor,  Bergen Belsen,  Theresiënstadt,  Mauthausen en  Auschwitz-Birkenau.
Met foto’s van de ruimtelijke objecten, die  ontworpen zijn door Victor Levie, Carry van Lakerveld

Auschwitz Birkenau, Staatsmuseum in Oswiecim,informatie-gids

Nazi Hel 
Gebundelde foto kopien van foto’s uit de concentratie kampen
(Tragische documenten samen gesteld met medewerking van P.W.D.SHAEF Misson Netherlands, moge opgedragen worden aan de oorlogsfotograven der geallieerde legers, die met voortdurende inzet van hun leven de tragiek van deze grootste aller oorlogen voor de geschiedenis hebben vastgelegd. Bijeengebracht en voorzien van bijschriften door oorlogsfotograaf Willem van de Poll)
+
Informatie folder van Staatliches Museum in Oswiecim Auschwitz Birkenau en negatieven van foto’s van het concentratie kamp Auschwitz .

De negentien treinen naar Sobibor, Dr.E.A.Cohen
(Het was op 14 oktober 1943 dat het nazi-vernietigingskamp Sobibor van binnenuit door een opstand werd bevrijd. Na de opstand werd Sobibor zorgvuldig afgebroken. Alle documenten werden vernietigd. Deze gebeurtenis verdient een speciale plaats in de geschiedenis.)

Theresienstadt,  Europa‑Verlag, Wien 1968

Speurtocht naar de Emslandkampen, Pieter Albers
Uitgegeven door: Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Emslandlager.

Twee maal Buchenwald,  Prof. Mr. Dr. G.van den Bergh en L. J.van Looi
Uitgever N.V.De Arbeidersperd Amsterdam- 1945
(Herinneringen uit het concentratiekamp Buchenwald. Twee verhalen over de periode oktober 1940 tot augustus 1941 en van maart 1944 tot het einde van de oorlog. Net na de oorlog beschreven.)

Bronnen van herinnering, Stichting Herinneringscentrum Westerbork Hooghalen (1993)

Het eerste transport 15 juli 1942 vanuit kamp Westerbork, Uitg. Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Kamp van Hoop en Wanhoop.

Getuigen van Westerbork, 1939-1945.

door: Willy Lindwer.

Ooggetuigen van Sobibor
door: Jules Schelvis.

Vernietigingskamp SOBIBOR,
De transportlijsten.
door: Stichting Sobibor.

Westerbork Cahiers nr. 1 t/m 11

Prentenboek uit Theresienstadt, van Bedrich Fritta, tekst Mies Bouhyus

Opgepakt. Verhalen van KINDEREN  IN  KAMP  WESTERBORK

De deportaties uit Nederland 1940-1945, Portretten uit de archieven.

door : Guus Luijters, Raymund Schütz en Marten Jongman. ( nr 1433)

 

4.Dagboeken/ ervaringsverhalen/herinneringen vervolging

Marion Blumenthal Lazan, Vier gelijke stenen. Op de vlucht voor de Holocaust, 2006.

De Dagboeken van Anne Frank
Volledige uitgave. Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie.
(Het Achterhuis bevat niet alle aantekeningen die Anne Frank in dagboekvorm heeft gemaakt. Om dieverse redenen werden de teksten bij publikatie destijds niet volledig opgenomen. Deze nieuwe uitgave daarintegen is een integrale  en een letterlijke weergave van hergaan Anne Frank gedurende meer dan twee jaar  als dag boek bijhield. Van dit dagboek bestaan een eerdere en een latere door haar zelf geschreven versie. Deze editie geeft per pagina op heldere wijze de samenhang weer tussen de twee versies. Met deze editie meent het Rijkdinstituut voor Oorlogsdocumentatie vooralsnog het laatste woord over de echtheid van het dagboek van Anne Frank te hebben gezegd.) 

Met joden gesproken,  Michael Cohn
(Een in 1968 uitgebracht boek met gesprekken en interviews met uiteenlopende joodse personen. Waar onder Simon Wiesenthal.)

Ontmoetingen in de hel, Hanna Hammelber-de Beer (K)

Dagboek uit Bergen-Belsen, Renata Lanqueur.

Beelden uit de nacht, Elie Cohen.

Rose Jacobs, de roos die nooit bloeide. (K)

Eva, Dawid, Moshe, Yitschak en Anne. Oorlogsdagboeken van Joodse kinderen, Jacob Boas .K.

Anne in 't voorbijgaan.Verzameld en ingeleid door Dick Houwaart

(Een egodocument van dokter Cohen, Amerfoort-Westerbork-Auschwitz. Zijn aangrijpende verhaal over zijn ervaringen in de oorlog. Voor de oorlog was hij huisarts in Aduard.)
Elie A. Cohen

De tragische gang van de familie Sanders, Dick Verkijk (K)

Terug uit de Hel van Buchenwald, K.R.van Staal.
( Ooggetuigenverslag van een overlevende van het concentratiekamp Buchenwald)

Een Getuigen-Verslag 1933 - 1945. Cercle Europeen des Temoins de Jehova
Anciens Deportes et Internes.
(Europese Vereniging van Voorma­lig Gedeporteerde en geïnter­neerde Getuigen van Jehova)

Een stukje hemel, Janina David

Eva Schloss herineringen van een joods meisje 1938-1945, Eva Schloss
(Op directe en indringende wijze beschrijft Eva Schloss het Wenen van de jaren dertig, het vluchtelingen bestaan, het onderduiken en de vernietigingskampen / na de oorlog trouwt  de moeder van Eva met Otto Frank, Anne’s vader)
 
Levie de Lange’s Dagboek, Jaap Stigter

Dit is om nooit meer te vergeten, Helga Deen (K)

Hel en Hemel van Dachau, ds. J. Overduin (K)

Opdat wij niet vergeten, Michael Horbach
(Herinneringen van overlevenden van de holocaust)

Herinneringen van een joods meisje 1938- 1945.
(Het waar gebeurde verhaal van de joodse Eva uit Wenen die op 9 jarige leeftijd met haar ouders en broer voor de nazi’s naar Nederland vlucht. Ze komen in Amsterdam terecht, waar Eva vriendschap sluit met haar overbuurtje Anne Frank. Tijdens de oorlog wordt het inmiddels ondergedoken gezin verraden en naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Eva en haar moeder overleven. Nadat 40 is verstreken vertelt Eva haar levensverhaal)
Eva Schloss, in samenwerking geschreven met Evelyn Julia Kent

Berlijns dagboek 1931-1933, Jacques Gans.

Schroeiplekken.Ervaringen uit Vught, Westrbork, Auschwitz, Ravensbrück en Malchow.
Carla van Lier.

De stille strijd, M. Coutinho  (K)

Koosje, een dinsdagskind, Merlyn Frank

Onmogelijke herinneringen, Rabbijn Yonassan Gershom.

Vier gelijke stenen.
Op de vlucht voor de Holocaust, Marion Blumenthal Lazan.
(Op heldere en indringende wijze wordt het aangrijpende verhaal van Marion en haar familie verteld, van Kristalnacht tot de bevrijding)

Onbestelbaar, Isaac Lipshits
Herinneringen in briefvorm aan de Jodenvervolging in Rotterdam.
 ( In dit boek schrijft Isaac Lipschits een brief aan zijn omgekomen moeder, waarin hij vertelt wat er met hem en de rest van de familie gebeurd is. Het resultaat is een indringende aanklacht tegen onrecht, de Jodenvervolging en een roep om respect.) 

Hoe het verder gaat weet niemand, Fré Melkman- de Paauw (K)

Judica/Judy, Ed van Thijn (K)

Achttien, Ed van Thijn (K)

Frieda- verslag van een gelijmd leven, Ad van Liempt
( Het verhaal van Frieda Menco- Brommet 1925. De hel begon in de Tweede Wereldoorlog met een gruwelijke onderduiktijd in Warmond, en eindigde, na verraad door een van de meest gewetenloze echtparen uit onze geschiedenis, in Auschwitz. Dat Frieda en haar moeder daar levend vandaan zijn gekomen is weinig minder dan een wonder. De dochter zweefde langdurig op het randje van de dood, maar viel er, dankzij haar nooit opgevende moeder, niet overheen. Na de oorlog moest Frieda’s leven eigenlijk nog beginnen.) 

Ik ontsnapte uit Auschwitz , Rudolf Vrba (K)

Karl, joodse jongen in nazi‑tijd, Charles Hannam

Selma, de vrouw die Sobibor overleefde. (+ DVD)
door : Ad van Liempt

In Depot, Dagboek uit Westerbork
door : Philip Mechanicus.

Het denkende hart van de barak.
door: Etty Hillesum.

De onderduikers. door : Peter Hein

Flory. door : Flory A. van Beek

Courage to Care, 28 Remarkable Stories of Rescue During World War II. Met het onderduik verhaal van Gilah Leder- Vanderhoek en Jack Leder.

Compiled and edited by : Julie Meadows . NIET UITGELEEND

De tas van Eva, door : Donald  Speelman

5. Biografieën over Joden/van Joden

De weg terug
Het kantelend zelfbeeld van de joodse historicus Jaap Meijer (1912-1993), Evelien Gans

De vele gezichten van Anne Frank, visies op een fenomeen.

Leven na Anne Frank, Berthe Meijer (K)
 
Jaap en Ischa Meijer, een joodse gescheidenis 1912-1956.
door : Evelien Gans
( Vader en zoon. Zoon en vader. Jakob (Jaap) Meijer wordt geboren in 1912- in een straatarm joods gezin in Wischoten-, Israël Chajjiem (Ischa) Meijer dertig jaar later, in 1943, in bezet Amsteram. Beide komen ze als jood ter wereld. Beide houden ze zielsveel van Liesje Voet, Jaaps vrouw, Ischa’s moeder. Alle drie overleven ze de verschrikkingen van het concentratiekamp bergen-Belsen. Jaap kent een leven van voor de oorlog, Ischa niet. De historicus Jaap meijer zal zich als een terriër vastbijten in het joods vooroorlogs verleden, de journalist Ischa Meijer zal er alles doen de oorlog en zijn effecten bloot te leggen. Vader en zoon zouden elkaar bewonderen, vervloeken, en ten slotte met elkaar breken. Zover komt het nog niet in dit deel I, dat tot 1956 gaat.
Samen vormen de twee delen over Jaap en Ischa Meijer zowel een dubbelbiografie als een geschiedenis van het Nederlandse jodendom in de twintigste eeuw.)

Overpeinzingen over pijn en zingen, Rabbijn I.Vorst (K)

Als het niet nu is,wanneer dan wel, Abraham Soetendorp  (K)

De memoires van Glikl Hamel (1645 - 1724)
door haarzelf geschreven
(De ervaringen van een joodse vrouw (1645-1724) in Duitsland, die na de dood van haar man met succes zijn handel voortzet en voor haar kinderen schrijft over alles wat haar omringt.)

Altijd weer Auschwitz, Eva Tas .K.

Het verborgen leven van Otto Frank, Carol Ann Lee

Jacob Israël de Haan. De dichter van het Joodsche Lied, Eddy‑Lex Israël

Opperrabbijn A.S.Onderwijzer 1864-1934, zijn persoon- zijn tijd. J.Michman en J.Ilan-Onderwijzer.
(Gedenkboek over het leven van de Opperrabbijn t.g.v.zijn vijftigste sterfdag.Tevens een beeldverslag van het jodendom in Amsterdam in de jaren waarin Raw Onderwijzer voor de Joodse Gemeente Amsterdam werkzaam was.)

Herdenkings rede uitgesproken over Jacques Presser ( 24 februari 1899 - 30 april 1970), L. de Jong

Maimonides,  Dr.M.Reisel

Ben Sijes , Een biografie, dr.Richter Roegholt
(Leven en werk van Ben Seijes (1908-1981), vermaard geschiedschrijver van belangrijke aspecten van de Tweede Wereldoorlog)

Theodor Herzl, samengesteld door dr. J. Melkman

Theodor Herzl, keur uit zijn geschriften, samengesteld door: Dr. J. Melkman.

Volgend jaar in Jeruzalem, Awraham Soetendorp
(Zijn levensverhaal in een kaleidoscoop van ideeën, verhalen, gedichten; een geschreven droom over een rechtvaardiger samenleving, afgewisseld door politieke stellingnamen)

Een onverzettelijke Groningse vrouw. Het levensverhaal van Siet Tammes. (K)

Van Coevorden, een Joodse familie
door : Holland Family History.

Familie-register inclusief ledenlijst Nederlanse Kring voor Joodse Genealogie januari 2006.
( Publicatie NKvJG)
+
Informatie bulletin  van Centropa; The Jewish Heritage Project.
( Informatie over Centrope  een project van het Centraal Europese Centrum voor Onderzoek en Documentatie,. Centrope heeft als doel het vastleggen van het Joodse leven in Centraal- en Oost- Europa in de twintigste eeuw)

Zeg maar Harry.
Opgroeien in een nederlands stadje.
door: Hartog ( Harry) Philips.
(Moeder Rosina Aptroot * 13-2-1888 te Hoogezand achterkleinkind van Mozes Heiman Aptroot * 26-10-1808 te Leek en begraven te Leek steen 82 was gehuwd met Golda van de Berg en Hester Drielsma. Vader Ruben Philips)


6. Verwerking van oorlog in kunst en cultuur

60 Jaar na dato, Sinaicentrum Amersfoort (K)

Herinneringen aan het leven in een Pools dorp.Schilderijen, tekeningen en tekst.
Toby Knobel Fluek.
(Het verhaal in beeld en tekst van Toby Fluek. Een dochter van een kleine Joodse gemeenschap in het dorp Czernica in het oosten van Polen. De eenvoud van haar werk krijgt een diepere dimensie wanneer Toby haar familie volgt in hun gang door de geschiedenis. De Russische bezetting, de inval van de nazi’s, de deportaties en de concentratiekampen worden verbeeld in al hun gruwelijkheid. En toch weet Toby Fluek, die de holocaust samen met haar moeder overleefde, de zwartheid van het leven te overwinnen en uitdrukking te geven aan iets wat in die omstandigheden nauwelijks mogelijk is: de menselijke waardigheid)  

Vervolging, vernietiging, literatuur, S.Dresden
( Een genuanceerde en erudiete studie van de hoogleraar S.Dresden over het op ethisch aanvaardbare wijze omgaan met de bewaard gebleven menselijke documenten van de Holocaust)

Getekend in Westerbork. Leven en werk van Leo Klok 1923- 1945.
Tekeningen en biografie van Leo Klok
Samengesteld en ingeleid door Jaap Nijstad.
(Een uitgave die samenviel met een tentoonstelling van het werk van Leo Kok in het Yad Vashem Museum in Jeruzalem. Inhoud : -een levensbeschrijving van Leo Kok –zijn tekeningen in Westerbork – een beschrijving van alle geportretteerde personen)

Kinderzeignungen,  Lean Holthuizen

De verwerking van de Tweedde Wereldoorlog in literatuur en kunst. Dr. D.H.Schram en Drs. C.Geljon (Overal Sporen : n.a.v. een symposium van 23 maart 1990  aan de vrije Universiteit te Amsterdam.
- overzicht van de vele vormen waarop W.O. II  in de kunsten is verwerkt
      -    de wijze waarop deze kunstuitingen bestudeerd zijn of kunnen worden, naar de visie
            van vertegenwoordigers van de verschillende disciplines
- een beschouwing van  vertegenwoordigers uit pedagogiek, psychologie en filosofie  over de wijze waarop men in hun vakgebied kan omgaan met de verwerking van de oorlog in de kunsten.)


7. Naoorlogse generatie en gevolgen van de vervolging

Op weg naar het verleden, David Soetendorp
( Beschrijving van de doorwerking van de oorlog op het leven van de na oorlogse generatie. Het hernieuwde joodse naoorlogse leven en de eigen problemen van de tweede generatie oorlogsslachtoffers)  

Onderzoeksgids archieven Joodse oorlogsgetroffenen, Algemeen Rijksarchief.
Vervaardigd in opdracht van de Commissie van Onderzoek  Liro-archieven

De kleine sjoa, Joden in naoorlogs Nederland, Isaac Lipschits
 ( Het verhaal over de Joden in naoorlogs Nederland. Een uit het hart geschreven boek. Gebaseerd op herinneringen aan de naoorlogse periode van Lipschits zelf en beschrijvingen van anderen. In het bevrijde Nederland werden de Joden niet meer fysiek bedreigd, maar alle symptomen van de Sjoa zien we terug in de naoorlogse jaren. Oorlogservaringen van joden werden gebagatelliseerd en de Joodse gemeenschap gekleineerd. Het antisemitisme in woord en geschrift was heftiger dan het voor 1940 was geweest. De beroving van Joden werd voortgezet, nu onder regie van de Nederlandse overheid. Een onheil dat volgde op een grote ramp door Lipschits aangeduid als de kleine sjoa) 

Kind van de  rekening, Elma Verhey (K)

Met de dood voor ogen, dr. Gie van den Berghe
Begrip en onbegrip tussen overlevenden van Nazi-kampen en buitenstaanders.
(Een studie over het onbegrip dat bestaat tussen hen die de concentratiekampen overleefden en  “de buitenstaanders “ , de mensen die de ooggetuigenverslagen van de kampervaringen nooit zullen kunnen bevatten. De schrijver duidt dit aan als BEGRIPSKLOOF.)

In twee werelden, Helene Weijel

De Meelstreep, Martin Bossenbroek
Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
(Verhaal van de terugkeer en opvang van Nederlanders die gevangen of tewerkgesteld waren in Duitsland en Nederlands-Indië, Volgens de uitkomsten van het grootschalige historisch onderzoek door de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang die werd opgericht in 1998 als reactie op het maatschappelijk ongenoegen t.a.v. de als bureaucratisch aangeduide opvang van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.)

Een pluriforme joodse samenleving  / Verrijking of verarming ?
( symposium / over de toekomst van joods leven in Nederland ter gelegenheid van het afscheid van mr. Fred Ensel als voorzitter van de stichting Joods Maatschappelijk Werk Amsterdam (7-12-1997)

Vrijwilligerswerk voor oorlogsgetroffenene. Uitg. Stichting ICODO

Het Nederlandse Jodendom 1945-2020. Uitg. Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland.

De Joodse naoorlogse generatie: onuitwisbare sporen?, Petra G.H. Aarts e.a.

Oorlogseffecten, Jaap Barendregt

Daarom bijzondere solidariteit, Uitg. Pensioen- en Uitkeringsraad.

Centrum '45. Vier wijzen van omzien.

CIH, Commissie voor individuele hulpverlening, Leo Cohen.

Hulp aan oudere oorlogsgetroffenen, Uitg. Stichting ICODO

Scheiding en rouw, Uitg. Stichting ICODO

Oorlogskinderen, toen en nu, Uitg. Stichting ICODO

Onderduikers en hun "joodse kinderen" over de onderduikperiode, Uitg. Stichtind ICODO

Het maatschappelijk werk en de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen, Uitg. Stichting ICODO

Geschiedenis van de Joden in Nederland , J.C.N.Blom, R.G.Fuks - Mansfeld, I. Schäffer 

Irgoen Olei Holland. De ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse Immigrantenvereniging in Israel, Chaya Brasz.

Kinderen die alles moesten goedmaken.
Hoe de oorlog doorwerkte in het leven van de Joodse naoorlogse generatie.(De invloed van de Sjoa op het leven van de naoorlogse Joodse generatie. De generatie die vaak troost moest bieden aan berooide ouders die alles kwijt waren. Intervieuws van verschillende bekende en onbekende Joodse Nederlanders)
door : JMW 60 jaar jubileum boekje, samengesteld door Rosalie Anstadt en Adriaan Rottenberg.

Tsedaka, Een halve eeuwe Joods maatschappelijk werk in Nederland., door: Isaac Lipschits

8.  Geschiedenis van het Jodendom

Pinkas, Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland, door: Jozeph Michman Hartog Been Dan Michman

Memorboek (niet uitgeleend)

Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940

Van Israëlieten tot Israëliërs,Anderhalve eeuw Joodse geschiedenis 1815-1965, Dr Jaap Meijer
( Een studie waarin duidelijk wordt gemaakt dat de gebeurtenissen – de uitroeiing van de Joden in de Tweede Wereldoorlog en de oprichting van de staat Israël – door een historische evolutie verklaarbaar zijn en geen coïncidenties)

De oude darsjan,Siegfried E. Praag, (K)

Omzwervingen, Chaim Potok

Joodse leven in de middeleeuwen, Israel Abrahams

Het Jodendom in de laatste twee eeuwen, ond. red. Opperrabijn A.Schuster

De verwoesting van Jerusalem, dr.H.Mulder
( Aan de hand van oude bronnen wordt de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Chr. beschreven en de gevolgen daarvan voor de Joden, Christenen en Romeinen)

Ontmoetingen in ballingschap, Dr.J.Soetendorp
(De geschiedenis van het Joodse Volk, twintig eeuwen lang trekkend door de wereld, het relaas ook van de ontmoetingen met andere volkeren werelden en godsdiensten.)

En zij werden verstrooid onder alle volken, Werner Keller
( De geschiedenis van het Joodse volk na het Bijbelse tijdvlak)

Beelden voor ogen, Een fotografisch verslag van het Joodse leven in Polen,1864-1939 (K)

Encyclopedie over het Jodendom

Geschiedenis van het Jodendom, Isidore Epstein

1000 jaar Polen en Nederland, Drs. Lucia Thijssen

(De betrekkingen tussen Nederland en Polen dateren uit het jaar 1000 en zijn nog steeds hecht. In de 16 de eeuw zijn er veel Nederlanders en Vlamingen in Polen. Poolse geleerden verblijven aan Nederlandse universiteiten. Op pagina 117 t/m 122 de geschiedenis van Poolse Joden.) 

Mijn Volk
door : Abba Eban
( De geschiedenis der Joden)

Historische atlas van het joodse volk. Van de aartsvaderen tot heden.
door: Eli Branavi

 Van Abraham tot Ben-Gurion. De geschiedenis van het Joodse volk.

 

 9. Joodse cultuur (gebouwen, gebruiken, taal, voorwerpen)

Synagogen in Nederland, Edward van Voolen en Paul Meijer (K)

Spiegel van de Joodse beschaving, Dr.Bezalel Narkiss.

Geschichte der Jüdischen kultuur in Bildern, Dr. Bezalel Narkiss
(Cultuurgeschiedenis vanaf de tijd van de Hebreeën tot de huidige tijd)

Het Jonas Daniël Meijerplein, Dr.Jaap Meijer
(Een cultuur-historische beschrijving van het eeuwenoude middelpunt der Amsterdamse jodenbuurt)

Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids, Jan Stoutenbeek & Paul Vigeveno
(Over de integratie van de eigen Joodse cultuur - in wezen godsdienstig maar zich uitsluitend tot alle gebieden van het leven- in de Nederlandse cultuur van de laatste 40 jaar, variërend van het Spinozahuisje via de Bijenkorf en de grote Amstrdamse synagogen tot een piepklein begraafplaatsje in de provincie.)

Het Joodse type in onze literatuur 1800-‑1850, J.Meijer
(Joden in de Nederlandse letterkunde 1800-1850)

Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Drenthe, H.Hamburger en J.C.Regtien met medewerking van Fr.van Echten.
(Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Drenthe, alsmede algemene oorlogsmonumenten waarop joodse namen voorkomen)

De Joden in Duitsland, van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek, Nachum T.Gidal.

Altijd Mazzel, Maurice Swirc .K.
.
Joods
Een fotografische impressie van de joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig.
fotografie Jenny E.Wesly, tekst Edward van Voolen

Synagogen  Rheinland-Pfalz Saarland.
(Beschrijving in het Duits van de synagoges in de Duitse deelstaten Rheinland- Pfalz en Saarland)

Jiddische levenswijsheid,  Hanan J.Ayalti . Vert.  Nico Polak
( De joodse schrijver Ayalti verzamelde in de loop van zijn leven talloze typische joodse wijsheden en gezegden. Uit zijn verzameling koos hij de alleraardigste en bundelde deze, voorzien van charmante illustraties.)

Resten van een taal, Woordenboek van het Nederlandse Jiddisch,  H.Beem

Resten van een taal, Hartog Beem (K)

Uit mokum en de mediene, H.Beem.
( Informatief boek: Joodse woorden en uitdrukkingen die opgenomen zijn in het Nederlands)

Gedichtenbundel:  Vrouger of  loater, Saul van Messel.

Inkele raais, Gedichten, Saul van Messel

Zo bloeiend en zo broos, Saul van Messel

Golgotha met rente (joodse jezus poëzie), Saul van Messel

Over de huid van mijn geheugen. (een cyclus Joodse gedichten), Saul van Messel
         
Drenthe, een bundel Joodse poëzie, Saul van Messel

Vaderland in den vreemde, Joodse baladen uit Groningerland., Saul van Messel

De Joodse bijdrage aan de Nederlandse cultuur.
Jubileum-nummer Misjpoge 1987 - 1992.

Ariel, driemaandelijks tijdschrift voor kunst en literatuur in Israël. (2x)

De deportatie van Amsterdamse Joden 1940 - 1945 in tekeningen en schilderijen, Clara de Jong

Joods Historisch Museum. Nederlandse Musea III, Judith C.E.Belinfante 
( Hoogtepunten uit de cultuurhistorische verzameling)

Jiddische wereld, Paul Kriwaczek (K)

Music to match the badchn songs
De rol van klezmer en klezmorim in de joodse cultuur

10. Joodse keuken

Hou vremd ik blief. door: Saul van Messel

De Joodse keuken,nieuwe stijl, Berthe Meijer, 1990. (K)

Joodse recepten van toen en nu, Berta Kanter  (K)

Recepten uit de Joodse keuken,1955.

B.E Polak
(in bruikleen)

Gefillte fisch en borschtch
Kookboekje / Joodse recepten van vroeger en nu

Joods kookboek, Elizabeth Wolf Cohen

Jewisch cooking for pleasure, Molly Lyons Bar-David,1972 (K)

Joods Kookboek,Elizabeth Wolff-Cohen,1996.

Geïllustreerd Ritueel Kookboek met diëetrecepten, Malvine Glück en E.Bramson-Brest
Met medewerking van rabbijn I.Vredenburg.
Dit boek werd in 2009 bij sloopwerkzaamheden van een huis in Den Helder gevonden. Het is door een medewerker van het sloopbedrijf (fam. Blom) geschonken.
(Een in 1932 uitgebracht ritueel kookboek rabbinaal goed gekeurd en met een aanbeveling van twee artsen, geschreven door twee dames die in het voorwoord citeren: ‘ En verwerp niet de leer van Uw Moeder’. Het boek begint met de beschrijving van de bijzondere voorschriften waarmee de Joodse huisvrouw bij de voorbereidingen van de maaltijden van het gezin rekening moet houden, om aan de eisen van het Jodendom te voldoen. De dieetrecepten zijn voor diabetici, vegetariërs en maagdarm patiënten vermageringskuur, mestkuur, voeding kraamvrouw en zuigeling en vloeibare gerechten.)
 (wordt niet uitgeleend)

11. Joods leven in Amsterdam ( w.o. de boeken van Meyer Sluyser) en de Mediene

Voordat ik het vergeet
Als de dag van gisteren
Hun lach klinkt van zover.
Meyer Sluyser.
(Verhalen en sfeertekeningen over het vooroorlogse joodse leven in Amsterdam.)

Er groeit gras in de Weesperstraat, Meyer Sluyser.
(Verhalen en sfeertekeningen over het vooroorlogse joodse leven in Amsterdam.)

Amsterdam, je hebt een zoute smaak., Meyer Sluyser.
(Verhalen en sfeertekeningen over het vooroorlogse joodse leven in Amsterdam.)

Amsterdam je hebt een zoute smaak, Meyer Sluyser.
(Impressies en verhalen over het joodse leven in Amsterdam en de dynamiek na het grote verdriet)
 
De wereld is rond, maar mijn zolen zijn plat, Meyer Sluyser.

Als de dag van gisteren, Meyer Sluyser.
(Verhalen en sfeertekeningen over het vooroorlogse joodse leven in Amsterdam.)

Voordat ik het vergeet, Meyer Sluyser.
(Verhalen die de verbeelding doen herleven van de werkelijkheid die tijdnes de bezetting onherroepelijk ten gronde ging in de Amsterdamse Jodenbuurt en haar omgeving)

Hun lach klinkt van zo ver. Meyer Sluyser

De Amsterdamse Jodenhoek in foto's, M.H.Gans.

De emancipatie van de Joden in Overijssel 1796-1940, J. Erdtsieck

Mokum en Mediene, de geschiedenis van de Joden in Nederland.
(Gids bij een tentoonstelling van het Amsterdams Historisch Museum in samenwerking met het Joods Historisch Museum over de geschiedenis van 3 ½ eeuw Joden in Nederland, verdeeld in de periode vóór en na 1796, toen de Joden gelijke burgerrechten kregen.)
Boek uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum

De verdwenen mediene, H.Beem.
(Informatief boek: Mijmeringen over het vroegere joodse leven in de provincie. –“Het zal voor menigeen van de jongere generatie moeilijk voorstelbaar zijn dat voor 1940 in ieder stadje of dorpje van enige betekenis een joodse gemeente te vinden was; ruim 150 gemeenten en behoudens enkele uitzonderingen compleet met synagoge, chazzen-rebbe-sjouchet en al wat bij een ‘kille’ behoorde.”)

Joods leven in de Mediene

De Mediene
De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie.
Joods Historisch Museum
(Dit boek is gepubliceerd naar aanleiding van de tentoonstelling ‘De Mediene’ in 1984 in het Joods Historisch Museum en er wordt onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de joodse cultuur in Nederland. In dit boek wordt een poging gedaan om antwoord te vinden op de vraag hoe joden in de kleine gemeenten konden voldoen aan de eisen die hun traditie stelt, zonder de vanzelfsprekende organisatie en de sociale omgeving van een grote stad als Amsterdam)

Joods Amsterdam, in een bewogen tijd 1890-1940, samenstelling Salvador Bloemgarten en Jaap van Velzen
(Beeldverhaal aan de hand van onderwerpen als:
Het centrum van joods leven,  Godsdienst en jodendom,  Beroepen,  Sociale en medische zorg,  Kunst en kunstenaars,  e.a.)

Beeld naar Buiten, Prentebriefkaarten rond de Amsterdamse jodenbuurt, drs. Joel Cahen
 (Prentbriefkaarten rond de Amsterdamse Jodenbuurt , een selectie uit de verzameling van Jaap van Velzen.)

Wandeling door Joods Amsterdam , Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno
- Beknopte inleiding over de geschiedenis van de Amsterdamse joden en de joodse gemeente
- Beschrijving van de nog zichtbare overblijfselen ( gebouwen, herkenningspunten, objecten enz. )  die herinneren aan het eertijds bloeiende joodse leven in Amsterdam.), Joel.J.Cahen.

De Joden in Amsterdam, een studie over verandering in hun attitudes, SylvainWijnberg.

(Een studie over de verandering in de attitudes, de psychologische instelling van de joden ter plaatse. Proefschrift uit 1967)

Ochenebbisj.Verhalen en geintjes over het Amsterdamse getto (1870-1925,  Maurits Verhoeff en Thijs Wierema.
(Hoewel Amsterdam geen ommuurd getto heeft gekend, woonden de joden rond de eeuwwisseling voornamelijk in de buurt rond de Jodenbreestraat in veelal armoedige omstandigheden. Van de buurt is vrijwel niets terug te vinden. In Ochenebbisj -jiddisch voor ‘och arme’- zijn zo’n veertig verhalen, geintjes en gedichten opgenomen van bekende en onbekende schrijvers. De verhalen gaan over het huiselijke leven, het marktwezen, de diamantindustrie, voor- en tegenspoed en alle andere denkbare facetten van het bestaan in het getto van Amsterdam. De bundel is geïllustreerd met schilderijen en tekeningen en biedt een indringend portret in woord en beeld van het joodse leven in Amsterdam rond 1900.)
(maart 2008)

Amsterdam uit Naatjes tijd , G.Oznowicz
(Een bundel schetsen van het bruisende leven in o.a.de Jodenhoek in het Amsterdam-bij-gaslicht tijdperk)

Joods Leven in Denekamp, Omzien naar de toekomst
(Ter nagedachtenis van de joodse gemeenschap van Denekamp. Over het jodendom, de verhalen van mensen uit Denekamp die de joden uit Denekamp als medeburgers hebben meegemaakt, en het verhaal van twee overlevenden van de holocaust in Denekamp.)
Stichting Heemkunde Denekamp.

Fotoboek t.g.v. het 350-jarig bestaan van de Joodse Gemeente Amsterdam
 J.J. Cahen en C.J. Roosen

De Joodse Gemeenten in de kop van Overijssel,  S. Laansma

De Joodse Gemeente te Apeldoorn, S. Laansma

De Joodse Gemeente te Deventer, H.J. van Baalen

De Joodse Gemeenschap 

Verhalen uit Joods Amersfoort, N. Mayer-Hirsch

Herinneringen aan Joods Amsterdam, Philo Bregstein en Salvador Bloemgarten
(Een bloemlezing van verhalen over het vooroorlogse joodse Amsterdam door ‘overlevenden’)

Herinneringsboek Joods Zwolle 1940-1945, Nederland-Israelische gemeente Zwolle 1995.

 

12. Verzet en onderduik

Verzetshelden en moffenvrienden, Ad van Liempt (K)

Verraad en Verzet.
( De Tweede Wereldoorlog reeks)

De laatste reis, Martin Gilbert

Dodelijke dilemma’s in het Friese verzet, Ype Schaaf (K)

Wallenberg, Katti Marton (K)

Omdat hun hart sprak, Bert Jan Flim.
Geschiedenis van de georganiseerde hulp aan Joodse kinderen in Nederland, 1942-1954.
( Het verhaal van de ontwikkeling van een slagvaardige organisatie binnen vier Nederlandse verzetsgroepen die, samen met een aantal Joodse Amsterdammers, als ‘de kinderwerkers’ werden aangeduid. Hoe ongeveer elfhonderd Joden onder wie bijna duizend kinderen, onderdoken bij pleeggezinnen buiten Amsterdam. Op blz.236 wordt over Karel Denneboom geschreven en op blz. 83 een collecte in het Westerkwartier)

Het Parool 1940-1945 Verzetsblad in oorlogstijd, Madelon de Keizer
(Beschrijving van de geschiedenis van het Parool en zijn rol tijdens de Tweede Wereldoorlog als instrument van het anti-Duitse verzet.)

Onderduikouders en hun Joodse ‘kinderen’ , Bloeme Evers-Emden

Geuzenliedboek 1940-1945
(bundel in de oorlog geschreven gedichten)

Andere Achterhuizen, verhalen van Joodse onderduikers, Prins en Steenhuis (K)

Volk in verdrukking en verzet 1940-1945, J.W.Rengelink en I.Mug.

Geschonden bestaan, dr. Bloeme Evers-van Emden (K)

Geleende kinderen, dr. Bloeme Evers-Emden,(K)

Een Jood in Nazi Berlijn, Hugo van Win (K)

Verzet in Groningen.
Onder redaktie van : Jan A.Niemeijer en Ad. A.J.Mulder.

 

13. Antisemitisme

Wat is antisemitisme,  D.van Arkel, J.C.M.Leijten, C.W.Mönnich, R.W.Munk, P.L.H.Scheepers, A.J.M.Hagendoorn

Terugkeer.
Antisemitisme in Nederland rond de bevrijding, Dienke Hondius

De zaak Dreyfus, Dr. Bruno Weil
(Zeer gedegen reconstructie)

Oud en nieuw fascisme, Anne Frank Stichting

De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion, prof. Dr. Klaas A.D. Smelik (K)

Jodenhaat & Jodenangst. Over meer dan twintig eeuwen antisemitisme,  dr.C.P.van Andel 
(Overzicht van de geschiedenis van het antisemitisme. De auteur stelt dat antisemitisme geen ongeneeslijke ziekte is en pleit voor een elementaire solidariteit met de joden en voor een positieve houding ten opzichte van de staat Israël.)

Het antisemitisme en zijn randverschijnselen, prof.dr.S.Kleerkoper.
(Historische feiten over het probleem van het antisemitisme die men vaak geneigd is te vergeten, worden weer naar voren gebracht en nieuwe feiten worden toegevoegd.
Het geschrift is geen verdediging van de joodse religie of de joodse mensen tegen verwijten die tot het Jodendom of de joodse gedachtewereld gericht zijn.)

Veertig jaar na ’45,
Visies op het hedendaagse antisemitisme, ingeleid door prof. L.de Jong
(Voor de strijd tegen het antisemitisme geven 12 gezaghebbende deskundigen met een grote maatschappelijke en historische kennis elk in een essay hun visie op de actualiteit en de schijnbare onuitroeibaarheid van de problematiek van de collectieve haat en de toekomst daarvan.)

Antisemitisme, Een geschiedenis in beeld, De Anne Frankstichting.
(Uitgave van de Anne Frank Stichting, die zich uitgaande van haar doelstellingen o.a. richt op de bestrijding van anti-joodse vooroordelen en uitingen daarvan.Een tentoonstelling in het Anne Frank Huis rond de geschiedenis en de verschijningsvormen van antisemitisme was de aanleiding tot deze catalogus.)

14. Dialoog tussen Joden, Christenen, Islam

De zaak Jezus en de Joden,  Peter Tomson.
(Het begin van het Christendom moet begrepen worden vanuit het Jodendom. De Christenen gingen vervolgens de Joden als vijanden zien. Sindsdien lijkt Christen-zijn gelijk te staan met anti-Joods-zijn.  Jezus kan dus niet los van de Joden gezien worden en zo duurt de discussie tot op heden voort.)

Kernvraag nr. 93.
Christendom en Jodendom : de werkgroep ‘Kernvraag’ van de gezamenlijke diensten van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, 1987.
(De werkgroep KERNVRAAG  stelt zich ten doel om binnen en buiten de krijgsmacht het denken over vraagstukken van oorlog en vrede, krijgsmacht en maatschappij levend te houden. Deze uitgave bestaat uit een aantal korte inleidingen die alle bovenstaand onderwerp als uitgangspunt hebben.Tevens is een overzicht van de reeds eerder verschenen nummers  toegevoegd.)

De ander in beeld. Joden en christenen over vooroordelen.
OJEC-serie 3.
 (Uitgave van het OJEC  ( Overlegorgaan van Joden En Christenen ) Vanuit verschillende invalshoeken leveren vier joodse en drie christelijke auteurs een bijdrage over het begrip vooroordeel.)

Beth ha-Midrasj Leerhuis (Ervaringen van joden en christenen)
OJEC serie 1.

Bijbelwoorden in het joods-christelijke gesprek, Ds. Simon Schoon, Toerusting, 1990.

Opvattingen in de Gereformeerde kerken in Nederland over het Jodendom, 1896-‑1970,
 G.J. van Klinken

15. Minderheden

 Het begint met nee zeggen, Klaus Müller en Judith Schuyf (K)

 En men noemde hen zigeuners. De geschiedenis van Kaldarasch, UrsariLowara en Sinti in Nederland (1750 - 1944), Leo Lucassen
(Beschrijving van de geschiedenis van het stigmatiserings- en etiketteringsproces van de zigeunergroepen.)

 o DROM, Tijdschrift over zigeuners, Jan Kuba & Jose Melo

 Op zoek naar de ware zigeuner, Wim Wilems
(Op zoek naar de ware zigeuner : zigeuners als studieobject tijdens de Verlichting, de Romantiek en het Nazisme)

 Lidia en de zigeuners, J.W.Ooms

16. Palestina pioniers

Twee palestina-pioniers in oorlogstijd, Jochebed Leuvenberg- Nathans
Het  verhaal van Jopie en Izak Leuvenberg, lid van de hasjara beweging in Deventer, de stad waar veel Palestina- pioniers hebben gewoond en gewerkt. Hoe zij via België en Frankrijk naar Zwitserland vluchtten, wat zij daar beleefden en uiteindelijk na de oorlog per schip van Frankrijk naar Palestina voeren.)
 Achtergrond informatie: H.Hamburger en J.C.Regtien.

Om nooit te vergeten
Herinneringen en belevenissen ven Palestina Pioniers in Nederland gedurende de oorlogsjaren 1939-1945, Frans van Straaten.
( Dit boek handelt over Palestina-pioniers die opgevangen werden in de Jeugd-Alija tehuizen in Mijnsheerenland, Loosdrecht, Goudaen Elden. Ze werden daar voorbereid op emigratie naar Palestina. De meeste waren vluchtelingen uit Duitsland en geannexeerde gebieden. Wat sommigen doorgemaakt hebben voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog wordt in dit boek verhaald)

17. Genealogie/ Joodse families

Herkomst gezocht/ Origins Unknown Eindrapportage Commisie Ekkart
(Boek en CD-rom)
Boek bevat het eindrapport met een overzicht van de werkzaamheden van de Commissie Ekkart.
( De belangrijkste taken van de commissie waren de begeleiding van het onderzoek naar de herkomst van de zogenaamde NK-collctie, die nog bij de staat berustende kunstwerken die na de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland zijn teruggehaald, en het doen van aanbevelingen over het te voeren beleid ten aanzien van teruggave aan voormalige eigenaren.)
CD-rom bevat de onderzoeksresultaten van Bureau Herkomst Gezocht.
( Een database met de volledige NK-collectie van meer dan 4700 kunstwerken. Van elk object een overzichtelijke herkomstgeschiedenis met een gedetailleerde foto. Deze cd-rom is door middel van uitgebreide zoekmogelijkheden te raadplegen en bevat onder meer de bekende collecties zoals: Goudstikker, Gutmann, Koenigs, Lanz en Mannheimer.)

Joodse voornamen in Amsterdam, J.van Straten en H.Snel

Handleiding Joodse genealogie, T. Spaans-van der Bijl etc.
Jubileumuitgave 1997, Ned. Kring Joodse Genealogie

18.a Judaïca- religie en gebruiken

De Sjabbat, M.M.Poppers.

Orde van Dienst bij de Choepah
Nederlands Israelitische Hoofdsynagoge, Amsterdam

Ochtenddienst voor de sjabbat, LJG

Orde van de Inwijding van de Gerestaureerde Synagoge te Groningen
Stichting Folkingestraat Synagoge 1981.

Orde van Dienst bij de Choepa

Het Joodse leven, Jad Achat

Viering van de eerste avond van Pesach (Ned. tekst)

Haggada

Haggada
Speciale uitgave ten behoeve van instellingen
Verkort volgens richtlijnen van het N.I. Rabbinaat.

Haggada

Mijn Jodendom, Dick Houwaart e.a.

De Davidster, drs.Oegema
(Geschiedenis van de Davidster, voor Joden een symbool van trots en hoop en een teken van antisemitische haat, in historisch en kunsthistorisch perspectief.)

Het Jodendom in de moderne samenleving, dr. M. Reisel
(Enige feiten typerend voor het jodendom in het licht van de herrezen staat Israël.)

G 'd is daar waar men hem binnenlaat

Het huis van de levenden. Beth Hachajiem, Nechamah Mayer‑Hirsch

De Tora, Douglas Charing

Inleiding in de Joodse godsdienst, Leo Prijs

Tafereelen uit het oud-joodsche familieleven, J. Hoofien (inleiding en bijschriften)
Naar de oorspronkelijke schilderstukken van prof. M. Oppenheim

Het verlangen joods te zijn, David J.Wolpe.
( Een spirituele benadering )

Gods partner / ontmoetingen met het jodendom, Willem Zuidema
(Een aantal aspecten van joods geloof en joodse traditie worden verklaard voor niet-joden)

Joodse miniaturen, Joseph Gutmann
(Boek over miniatuur afbeeldingen die door de eeuwen heen de joodse handschriften verluchtigden)

Joodse riten en symbolen, Rabbijn S.PH.de Vries MZN.

Symboliek der joodse religie, Dr.J.Soetendorp
( Beschrijving en verklaring der gebruiken in het joodse leven. Uitgebracht in 1958 door de rabbijn der Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam)

Mozes onze Leraar, Wout van Bekkum.
(Typering van de mens Mozes,vnl. vanuit de Joodse uitleg en traditie)

Licht op het Jodendom, Norman Solomon

Onze Joodse buren, Sylvain Brachfeld (K)

Sterk als de dood, Sasja Martel (K)

Kleine heiligdommen, Centrum voor Bijbelstudie en Onderzoek, Jeruzalem, Nijkerk (K)

Kasjroet
door : Rav S.Wagschal.

Haggadah (the passover haggadah)

Haggada

Jodendom, speciale editie Eldevier.
Licht op belangrijke wereldgodsdienst, tradities, Thora, tal stromingen, rituelen, beroemde Joden

Orde van dienst bij de huwelijksinzegening in de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en den Haag van Jacques Springer en Elly Kleerekooper,  2 nov. 1967 - 20 Tisjde 5728.

Haggada  2 exemplaren

Haggada voor Pesach , uitgave van het verbond van liberaal religieuze Joden (5724 pesach 1964)

Joodse feestdagen en gedenkdagen ( heel dun boekwerkje)

 

18. b Judaïca- commentaren en uitleg

Vreugde om de Tora, Rabbijn H.Rodrigues Pereira e.a.

Geliefd is de mens, artikelen rondom de Joodse traditie, red. Y. Aschkenazy e.a. (K)

Siddoer voor Sjabbos. Met woordelijke vertaling.
Bureau Krijgsmachtrabbijn.

Behouden schrift, Klaas A.D.Smelik.

Wat geloven Joden, EdwardKessler (K)