MUSEUM JOODSE SCHOOLTJE
JOODSE
SCHOOLTJE

 

In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Nazi-Duitsland Joodse eigendommen vernield.

Het werd de Kristalnacht genoemd vanwege de achter gelaten scherven van kapotte winkel- en synagoge ruiten. 

De door de Nazi’s georganiseerde pogrom zorgde ervoor dat er in heel Duitsland Joden werden belaagd en opgepakt. Joodse synagoges, winkels en bedrijven, ziekenhuizen, en begraafplaatsen werden vernield.
Ongeveer 1400 synagoges werden in brand gestoken en gesloopt. Het was de brandweer verboden te blussen.

In de periode tussen 7 en 13 november 1938 verloren naar schatting 400 Joodse burgers het leven.
Op 10 november werden ongeveer 30.000 Joodse mannen in concentratiekampen opgesloten.

 

 

Op zaterdag  12 september 2020 vond de Open Monumentendag in de gemeente Westerkwartier plaats.


Het thema  was “LEERMONUMENTEN “ en dit jaar kreeg  “Het Joodse Schooltje “ bijzondere aandacht op deze Open Monumentendag. 
In 2020 herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. 
Door de uitbraak van de Covid-19 pandemie in het voorjaar werden alle geplande herdenkingen bij het Joodse Schooltje afgelast.
Met deze extra aandacht voor het Joodse Schooltje op de Open Monumentendag werd het feit dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd alsnog herdacht.  

Elk jaar deelt de Stichting OMD (Open Monumentendag)  Westerkwartier de steunpilaar uit. Mensen en/of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de monumenten in het Westerkwartier maken jaarlijks kans op deze prijs. 

Dit jaar viel de Samuel Levie Stichting, oftewel Museum het Joodse Schooltje de prijs ten deel.
De oorkonde werd uitgereikt aan de Samuel Levie Stichting te Leek vanwege hun voortdurende inzet voor het Joodse Schooltje en het levendig houden van de nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog weggevoerde Joodse inwoners van het Westerkwartier. 


"De Steunpilaar" werd uitgereikt aan Fenna van der Zwaag (SLS) door de wethouder van de gemeente Westerkwartier, Hielke Westra, en Arnold Bloem, voorzitter van Stichting Open Monumentendag Westerkwartier.

 

====================================================================================================================

 

Op maandag ochtend 4 mei 2020 zijn kransen gelegd bij het Monument op de Dam in Leek en bij het Joodse Schooltje in Leek.

Deze werden gelegd door een beperkt aantal vertegenwoordigers van de gemeente Westerkwartier, de scholen, het Comité 4 en 5 mei en de Samuel Levie Stichting. 

Door de beperkingen met betrekking tot de Covid-19 pandemie heeft er geen uitgebreide herdenking plaatsgevonden bij het Joodse  Schooltje in Leek op 4 mei 2020.   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Holocaustmonument LEVENSLICHT

Afgelopen januari was het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over de hele wereld werd daar bij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit de gemeente Westerkwartier, was van 24 januari t/m 2 februari het Holocaustmonument Levenslicht te zien in de locatie Leek van de gemeente Westerkwartier. Het monument heeft deel uit gemaakt van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnamen. Zo stond Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust.

Onthulling
Op vrijdag 24 januari werd het kunstwerk Levenslicht onthuld in het gemeentehuis, locatie Leek van de gemeente Westerkwartier, Tolberterstraat 66. Tijdens deze bijeenkomst  sprak burgemeester Van der Tuuk en ging Martin de Boer, bestuurslid van Museum Het Joodse Schooltje Leek in op de geschiedenis van de Joden in het Westerkwartier. Kinderdichter Tom Withaar droeg een gedicht voor tijdens de bijeenkomst. Daarna werden alle namen van de vermoorde Joodse inwoners van het Westerkwartier opgelezen door de vrijwilligers van Het Joodse Schooltje Leek. 

 

 

Soekot (Loofhuttenfeest), zaterdag 3 t/m vrijdag 9 oktober 2020

15 Tisjri. Soekot of Loofhuttenfeest is een Joods feest dat zeven dagen duurt en waarbij herdacht wordt dat de Joden veertig jaren lang in hutten in de woestijn rondzwierven.

Veel van de Joodse gedenkdagen herinneren aan de gebeurtenissen die in de Thora staan. Met Soekot wordt herdacht dat het Joodse volk 40 jaar door de woestijn moest zwerven. Zij leefden toen in hutten gemaakt van palmbladeren.

Het Loofhuttenfeest is het begin van een zeven dagen durende periode, waarin bij veel Joodse gezinnen in hun tuin een hut wordt nagebouwd. Gedurende deze dagen wonen zij hierin, gebruiken er de maaltijden en luisteren naar de verhalen over de tocht van de Joden door de woestijn.

Het feest begint op de 15e van de maand Tisjri van de Joodse kalender.

Omdat dit een maankalender is, vallen feestdagen zoals Soekot niet steeds op dezelfde data van de Gregoriaanse kalender.

Soekot is een vreugdevol feest. De periode in de woestijn lag tussen de uittocht uit Egypte, die met Pesach wordt gevierd, en de intocht in het beloofde land.

 

Gebruiken tijdens Soekot:

- Soeka

Op de twee eerste dagen van Soekot wordt er niet gewerkt. Volgens het gebod dient men in hutten te verblijven, hiervoor wordt vaak een hut (Hebreeuws: soeka, meervoud: soekot) in de tuin gemaakt. Het dak moet van takken en gebladerte van bomen en andere plantaardig materiaal zijn gemaakt en wordt binnenin versierd met bloemen en vruchten.

- Etrog en loelav

 Er wordt een bundeling gemaakt van een palmtak (loelav) twee wilgentakken (arava) en drie mirretakken (hadas). Deze gehele bundel wordt ook loelav genoemd. Hierbij wordt een citrusvrucht (etrog) gevoegd. De loelav vormt een symbool voor vreugde.

Ook tijdens processies worden de etrog en loelav meegedragen. Het is een oude gewoonte om speciaal op Toe Bisjvat te bidden voor een goede en mooie etrog.

 

Simchat Thora (Vreugde van de Wet), zondag 11 oktober 2020

23 Tisjri. De negende en laatste dag van Soekot is het Simchat Thora 

Simchat Thora is een vrolijke viering waarbij gedankt wordt voor de Thora (de Wetten). In de synagoge leest men eerst het laatste hoofdstuk van de Thora en daarna gaat men meteen verder met het eerste hoofdstuk. Dit geeft aan dat het lezen uit de Thora nooit stopt. Degene die het laatste hoofdstuk leest, wordt Bruidegom van de Wet (Chatan Torah) genoemd en degene die het eerste hoofdstuk leest, heet Bruidegom van het Begin, Chatan Bereesjiet.

Tijdens de dienst worden ommegangen, hakafot, met de Thora-rollen gemaakt. Met de Thora op de arm gaat men dan al dansend door de synagoge.

Alle kinderen (ook jonger dan 13) zijn dan welkom, zij zwaaien met vlaggetjes en over hun hoofden worden (als onder een huwelijksbaldakijn) gebedsmantels uitgestrekt. De allerkleinsten worden door hun vader op de schouders gedragen. Na afloop worden bruidssuikertjes uitgedeeld.