MUSEUM JOODSE SCHOOLTJE
JOODSE
SCHOOLTJE

 

Holocaustmonument LEVENSLICHT

Afgelopen januari was het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over de hele wereld werd daar bij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit de gemeente Westerkwartier, was van 24 januari t/m 2 februari het Holocaustmonument Levenslicht te zien in de locatie Leek van de gemeente Westerkwartier. Het monument heeft deel uit gemaakt van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnamen. Zo stond Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust.

Onthulling
Op vrijdag 24 januari werd het kunstwerk Levenslicht onthuld in het gemeentehuis, locatie Leek van de gemeente Westerkwartier, Tolberterstraat 66. Tijdens deze bijeenkomst  sprak burgemeester Van der Tuuk en ging Martin de Boer, bestuurslid van Museum Het Joodse Schooltje Leek in op de geschiedenis van de Joden in het Westerkwartier. Kinderdichter Tom Withaar droeg een gedicht voor tijdens de bijeenkomst. Daarna werden alle namen van de vermoorde Joodse inwoners van het Westerkwartier opgelezen door de vrijwilligers van Het Joodse Schooltje Leek. 

 

 

Seideravond, woensdag 8 april 2020 

Pesach begint met de feestelijke seideravond waarin het Pesachverhaal wordt verteld en er veel wordt gegeten. De kinderen worden betrokken bij het gebeuren, hun aandacht wordt vastgehouden door ze al vertellend bij het verhaal te betrekken. Het jongste kind stelt vier vragen over de bijzondere betekenis van de maaltijd. Dit heeft te maken met de mondelinge overlevering waar in de Thora over gesproken wordt. Het stellen van de vragen wordt Ma Nisjtana genoemd. (beschreven in de Misjna = Mondelinge Leer)

Op de feestelijk gedekte tafel staat o.a. de seiderschotel met zes symbolische hapjes die doen herinneren aan de bittere slavernij in Egypte. In sommige orthodoxe kringen kan de uitleg van het Pesachverhaal tot in de vroege ochtend van de volgende dag duren,omdat er veel vragen kunnen worden gesteld die beantwoord moeten worden. 

De meeste Joodse families houden zich aan de traditionele viering en seideravond is dan ook dé avond waar families bij elkaar komen. In Israel merk je dat trouwens als je aan het eind van de avond/begin van de nacht naar huis gaat. De wegen in het gehele land zijn verstopt alsof het spitsuur is. Niet zo gek als je bedenkt dat de ene helft van Israel op bezoek gaat bij de andere helft.

 

Pesach, donderdag 9 t/m donderdag 16 april 2020

15-22 Nisan. Feest van de ongezuurde broden. Pesach is een eeuwenoud feest dat zijn oorsprong vindt in de geschiedenis van het volk Israël, waarbij de uittocht van het Joodse volk uit Egypte wordt herdacht.

Heel lang geleden werd met dit feest de eerste oogst van het nieuwe jaar gevierd. De eerste gerst en de eerste lammetjes werden geofferd.

Tegenwoordig wordt de uittocht van het Joodse volk uit Egypte herdacht. Na een periode van ongeveer 400 jaar slavernij in Egypte werd het volk  van Israel door een van haar leiders, Mozes, Egypte uitgeleid op weg naar het beloofde land Israël.

Om dit feest te kunnen vieren wordt het hele huis grondig schoongemaakt en vrij gemaakt van gist. De keuken krijgt een extra beurt. Alle bestek wordt uitgekookt en het speciale Pesachservies wordt klaargezet. Met Pesach mogen alleen levensmiddelen zonder gist gegeten worden (ongedesemd).