MUSEUM JOODSE SCHOOLTJE
JOODSE
SCHOOLTJE

Op maandag ochtend 4 mei 2020 zijn kransen gelegd bij het Monument op de Dam in Leek en bij het Joodse Schooltje in Leek.

Deze werden gelegd door een beperkt aantal vertegenwoordigers van de gemeente Westerkwartier, de scholen, het Comité 4 en 5 mei en de Samuel Levie Stichting. 

Door de beperkingen met betrekking tot de Covid-19 pandemie heeft er geen uitgebreide herdenking plaatsgevonden bij het Joodse  Schooltje in Leek op 4 mei 2020.   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Holocaustmonument LEVENSLICHT

Afgelopen januari was het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over de hele wereld werd daar bij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit de gemeente Westerkwartier, was van 24 januari t/m 2 februari het Holocaustmonument Levenslicht te zien in de locatie Leek van de gemeente Westerkwartier. Het monument heeft deel uit gemaakt van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnamen. Zo stond Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust.

Onthulling
Op vrijdag 24 januari werd het kunstwerk Levenslicht onthuld in het gemeentehuis, locatie Leek van de gemeente Westerkwartier, Tolberterstraat 66. Tijdens deze bijeenkomst  sprak burgemeester Van der Tuuk en ging Martin de Boer, bestuurslid van Museum Het Joodse Schooltje Leek in op de geschiedenis van de Joden in het Westerkwartier. Kinderdichter Tom Withaar droeg een gedicht voor tijdens de bijeenkomst. Daarna werden alle namen van de vermoorde Joodse inwoners van het Westerkwartier opgelezen door de vrijwilligers van Het Joodse Schooltje Leek.