MUSEUM JOODSE SCHOOLTJE
JOODSE
SCHOOLTJE

Op maandag ochtend 4 mei 2020 zijn kransen gelegd bij het Monument op de Dam in Leek en bij het Joodse Schooltje in Leek.

Deze werden gelegd door een beperkt aantal vertegenwoordigers van de gemeente Westerkwartier, de scholen, het Comité 4 en 5 mei en de Samuel Levie Stichting. 

Door de beperkingen met betrekking tot de Covid-19 pandemie heeft er geen uitgebreide herdenking plaatsgevonden bij het Joodse  Schooltje in Leek op 4 mei 2020.   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Holocaustmonument LEVENSLICHT

Afgelopen januari was het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over de hele wereld werd daar bij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit de gemeente Westerkwartier, was van 24 januari t/m 2 februari het Holocaustmonument Levenslicht te zien in de locatie Leek van de gemeente Westerkwartier. Het monument heeft deel uit gemaakt van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnamen. Zo stond Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust.

Onthulling
Op vrijdag 24 januari werd het kunstwerk Levenslicht onthuld in het gemeentehuis, locatie Leek van de gemeente Westerkwartier, Tolberterstraat 66. Tijdens deze bijeenkomst  sprak burgemeester Van der Tuuk en ging Martin de Boer, bestuurslid van Museum Het Joodse Schooltje Leek in op de geschiedenis van de Joden in het Westerkwartier. Kinderdichter Tom Withaar droeg een gedicht voor tijdens de bijeenkomst. Daarna werden alle namen van de vermoorde Joodse inwoners van het Westerkwartier opgelezen door de vrijwilligers van Het Joodse Schooltje Leek. 

 

Sjavoeot (Wekenfeest), vrijdag 29 en zaterdag 30 mei 2020 

Sjavoeot (Wekenfeest) begint op de voorgaande avond op donderdagavond 28 mei 2020.

6 en 7 Sivan. Het feest Sjavoeot wordt vijftig dagen (oftewel zeven weken) na Pesach gevierd. Sjavoeot is de Hebreeuwse naam voor Wekenfeest. Precies zeven weken na Pesach - de uittocht uit Egypte - verzamelden de Joden zich aan de voet van de berg Sinai, waar God hen de Tien Geboden gaf.

In de Joodse opvatting zijn de Tien geboden symbolisch voor de gehele Thora, vandaar dat het feest ook 'Matan Torah' (De gift van de Tora) genoemd wordt. Tijdens Sjavoeot staat leren centraal.

De traditie vertelt dat de Joden zich hadden verslapen op de ochtend dat zij de Wetten en Geboden ontvingen. Om dit te compenseren waken zij tegenwoordig tijdens de hele eerste nacht van Sjavoeot. Zij leren tot 's ochtends vroeg uit de Thora en de vele commentaren. Sjavoeot luidt voor sommige Joden ook het begin van de Joodse opvoeding van hun kinderen in.

In de met bloemen versierde synagoge wordt het boek Ruth gelezen, om het karakter van oogstfeest, wat Sjavoeot van oudsher ook heeft, te benadrukken. Dit verhaal vindt heel toepasselijk plaats tegen de achtergrond van de oogst. Een niet-Joodse vrouw aanvaardt het Jodendom. Als climax blijkt Ruth een voorouder van David, de koning uit wiens nageslacht de messias geboren zal worden. Ruth en Sjavoeot lijken daarmee te willen zeggen dat niet geboorte en afstamming, maar trouw aan de Thora tellen. 

Net als Pesach is Sjavoeot van oorsprong een oogstfeest. Het markeert het einde van de gerstoogst die met Pesach is begonnen. Tegelijk staat het voor het begin van de oogst van de tarwe: tarwe was hét voedsel van de mensen in die tijd. Op die dubbele wijze is het feest het hoogtepunt van de zomeroogst.

Zoals meestal bij oogstfeesten staat de gewoonte centraal van het aanbieden en/of offeren van de eerste en beste rijpe landbouwproducten van dat jaar oftewel 'de eerstelingen van het land' in de tempel. Daarvoor verzamelden de Joden uit de dorpen van het platteland zich op centrale plaatsen om vandaar samen op te trekken naar Jeruzalem. Naast Wekenfeest wordt Sjavoeot daarom ook wel het Feest van (het aanbieden van) de Eerstelingen genoemd.

Daarnaast is Sjavoeot vooral een openbaringsfeest: men herdenkt hoe Mozes op de vijftigste dag na de uittocht uit Egypte op de berg Sinaï de Wetten en de Tien Geboden ontving.

Synagogen en huizen worden op Sjavoeot versierd met bloemen, fruit en groen, als symbool voor de hellingen van de berg Sinaï die tijdens de wetgeving met bloemen, vruchten en planten waren bedekt.