MUSEUM JOODSE SCHOOLTJE
JOODSE
SCHOOLTJE

Leek – Vandaag, donderdag 4 mei 2023, is er ook in Leek stilgestaan bij de overledenen die vochten voor onze vrijheid.

Het 4 mei-comité Leek heeft vandaag een dodenherdenking georganiseerd in het centrum. Om 19:30 uur startte de stille tocht vanaf het gemeentehuis. Rond 19:50 uur stopte de stoet tussen de fakkels voor het Joodse Schooltje aan de Samuël Leviestraat en werd een plechtigheid gehouden, onder alle namen aan de buitenkant van het schooltje werden kransen neer gelegd.

Om 20:00 uur werden er twee minuten stilte gehouden bij het herdenkingsmonument aan het Boveneind. Kort hierna volgde de volgende kranslegging. Leerlingen van de scholen obs De Hasselbraam en cbs Van Panhuys lazen eigen gedichten voor. Hierna volgde een toespraak van Jan Willem Slotema, de voorzitter van het 4 mei-comité.

Foto’s: Sven Loer. Kijk voor meer foto's op  InfoLeek.nl

LEEK – Woensdag 26 april heeft wethouder Bé Schollema het onderzoeksrapport Joods Vastgoed overhandigd aan het bestuur van Museum Joodse Schooltje in Leek. De titel van het rapport is: ‘Vermoord en bestolen; Joden, hun overlevingskansen en hun onroerende eigendommen in en na de Tweede Wereldoorlog op het Groninger platteland’.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Veendam en Westerkwartier. Dit onderzoek volgt de landelijke ontwikkeling waarin steeds meer gemeenten onderzoeken wat hun eigen rol is geweest bij onteigening tijdens de oorlogsperiode. Wethouder Bé Schollema: “We zijn dankbaar dat er zorgvuldig en grondig onderzoek is gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat de voormalige gemeenten Grijpskerk en Leek geen Joods onroerend goed hebben aangekocht tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn wel een aantal zaken waar de voormalige gemeenten bemoeienis mee hadden. Geïnteresseerden kunnen het hele onderzoeksrapport lezen in Museum Joodse Schooltje in Leek.” Gemeente Westerkwartier vindt het belangrijk dat jongeren bijleren over de holocaust. Museum Joodse Schooltje heeft speciaal voor basisschoolgroepen 7 en 8 een lesprogramma gemaakt. In het programma “Duifje en haar familie” onderzoeken leerlingen zelf het levensverhaal van de familie Denneboom uit Leek. 

LEEK – Afgelopen woensdag legden de leerlingen van groep 7 en 8 van OBS De Flint in Nietap een krans bij het Joodse Schooltje in Leek. Zij hebben dit monument geadopteerd en dragen de zorg ervoor. Alle leerlingen hebben ook, naar Joods gebruik, een steentje neergelegd en er werden prachtige gedichten voorgelezen. Een mooi gebaar om de geschiedenis niet verloren te laten gaan en de jonge generatie te informeren over deze vreselijke gebeurtenissen. Het was een indrukwekkende herdenking waar iedereen stil van werd.

Herdenkingswandeling

Op maandagavond 28 november vorig jaar (2022) werd herdacht dat precies 80 jaar geleden de grootste groep Joodse inwoners- voornamelijk vrouwen en kinderen- thuis is opgepakt en gevangen gezet in het gemeentehuis van Leek. 

Daarna zijn ze allen naar Westerbork gebracht om vandaar naar diverse vernietigingskampen te worden afgevoerd. Er heeft maar één persoon de kampen overleefd, alle anderen zijn vermoord. 

Het vertrek is om 19.00 uur vanaf Het Joodse Schooltje, Samuel Leviestraat 10, Leek, voor een wandeling langs de Stolpersteine door het centrum van Leek. 

Via een stop bij de Anne Frankboom in de Rozentuin op Landgoed Nienoord, gaat de wandeling door naar het gemeentehuis, waar binnen om plm. 20.15 uur wordt stilgestaan bij hetgeen er 80 jaar geleden is gebeurd. Het geheel werd omlijst door een muzikale bijdrage.

 

De opkomst was hartverwarmend groot.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Museum Joodse Schooltje Leek blij verrast door opbrengst doneer-actie 2022

Verslagen waren alle betrokkenen van Museum Het Joodse Schooltje uit Leek nadat vorig jaar 15 juni 2022 een cybercrimineel de bankrekening van het schooltje volledig bleek te hebben geplunderd. Hoop op terugstorten van het ontvreemde bedrag door de bank werd na een aantal weken de grond ingeboord, toen na diverse oproepen het definitieve antwoord negatief was. Om te voorkomen dat de deur na 27 jaar moest worden gesloten werd besloten om een doneer-actie te starten. Binnen een aantal weken bleek dat deze actie door velen werd aangegrepen om het schooltje een hart onder de riem te steken door te doneren. Naast het doneren werden andere acties spontaan opgepakt, waaronder een flessenactie van beide vestigingen in Leek van Jumbo. Dankbaar en verrast dat dit alles leidde tot een resultaat dat onze verwachting royaal overtrof. Het biedt zelfs de mogelijkheid om naast de eerder gemaakte plannen ook een aantal andere aanpassingen door te voeren, waaronder het nog beter beveiligen van het Museum.

Namens bestuur Museum Joodse Schooltje willen we ieder uit de grond van ons hart bedanken voor het meeleven, door middel van doneren en op diverse andere manieren. Daarnaast is bij ons het besef nog meer gesterkt dat we op de juiste wijze bezig zijn met het tonen en vertellen over de Joodse geschiedenis van Leek, het Westerkwartier en over grenzen heen.

 

Bestuur en vrijwilligers
Museum ‘Het Joodse Schooltje’ Leek.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Fietstroute 2 in het boekje “Fietsroutes Westerkwartier”

 

De fietsroute gaat van start bij het Museum het Joodse Schooltje. Deze beschreven route is 31 kilometer lang en begint in Leek langs de Stolpersteine en eindigt weer langs de Stolpersteine in het dorp Leek.

Meer informatie over de personen waarvoor deze Stolpersteine zijn gelegd is te vinden op deze website onder Stolpersteine – Langs Stolpersteine. 

In het boekje Fietsroutes Westerkwartier staan zes routes langs de oorlogsmonumenten en bijzondere plekken in het Westerkwartier die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.

Het boekje is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de gemeente Westerkwartier en de 4 mei comités in het Westerkwartier.

Het boekje is gratis verkrijgbaar.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Schoonmaak Stolpersteine

 

Donderdag 21 april hebben leerlingen van basisschool ‘De Regenboog’ en een aantal Rotary-leden de Stolpersteine van Leek gepoetst. RTV Noord heeft filmopnames gemaakt. Het nieuwsitem is te zien in onderstaande link. 

https://www.rtvnoord.nl/video/916214/scholieren-in-leek-maken-stolpersteine-schoon

 

Onthulling nazaat Anne Frankboom

 

Op zaterdag 27 november jongstleden is de Anne Frankboom onthuld in de Rozentuin op landgoed Nienoord in Leek. Zelfs met koud en druilerig weer hadden we een mooie grote opkomst.

Er is speciaal gekozen voor 27 november, ter herinnering aan de grootste groep Joden uit Leek die op die datum (het was sjabbat, dus iedereen was thuis) uit hun huizen werden gehaald en met de Drachtster tram via Groningen naar Westerbork werden weggevoerd

De - nu nog jonge - herdenkingsboom is een nazaat van de kastanjeboom die Anne Frank beschreef in haar dagboek: de boom die zij zag uit haar raam, het enige contact met de buitenwereld.

Door het onthullen van de plaquette waarop een foto van Anne Frank, hebben burgemeester Ard van der Tuuk en Ronald Leopold van de Anne Frankstichting de boom symbolisch onthuld. Leerlingen van basisschool De Regenboog hielpen met het strooien van houtsnippers om de boom.

Daarnaast waren er toespraken van bestuursleden van het Joodse Schooltje Martin de Boer en Fenna van der Zwaag, burgemeester van der Tuuk en Jan Willem Slotema, raadslid van gemeente Westerkwartier en de initiatiefnemer van dit mooie project. Er is een lied gezongen over "Elly", één van de weggevoerde Joden, door Aafke Hoek- van der Veen, begeleid door Gezinus Lambers.

We wensen deze boom een lang en voorspoedig leven toe, als blijvende herinnering aan Anne Frank en haar lotgenoten.

 

 

'Oorlogsbuit', een gedicht van Rikkert Zuiderveld (ND 21-1-2022)

Zij kijkt nog eenmaal door de vensterruit,

tot vader zegt dat zij daar niet kan blijven.

Dan gaat zij weer naar achter, om te schrijven

en schuift haar mooiste jaren voor zich uit.

 

Veel liever was zij buiten op de straat,

wat wandelen en gek doen met de meiden,

waar trams voorbijgaan, waar de treinen rijden;

vertrouwd geluid, geen onheil of verraad.

 

Nu is er nieuws: een vreemde vinger schrijft

op de beslagen ruiten van het heden

de schuldvraag die nog altijd open blijft.

 

Het antwoord is een handvol oorlogsbuit

zolang de tijd niet terugkeert op zijn schreden.

Geen treinwagon rijdt het verleden uit.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Even als het jaar ervoor werd op 4 mei 2022 door een kleine afvaardiging bloemen gelegd bij het museum het Joodse Schooltje . 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

De restauratie van het gebedenboek van Eva Denneboom- Nathans. 


In museum Het Joodse Schooltje in Leek werd op vrijdag 27 november het gerestaureerde gebedenboek / Sidoer  van Eva Denneboom-Nathans door de restaurateur Henk Linde overgedragen aan bestuursleden van de Samuel Levie Stichting. Met gemeenschappelijke inspanning van de Samuel Levie Stichting, de restaurateur Henk Linde en de financiële bijdrage van de Rotary Club Roden-Leek kon het gebedenboek worden gerestaureerd.

De dag van de presentatie van het gebedenboek, vrijdag 27 november, werd niet zomaar gekozen. 
Op deze dag is het dit jaar 78 jaar geleden dat op vrijdag 27 november 1942, op sjabbat om 12 uur ‘s nachts de grootste groep Joodse inwoners van Leek werd opgepakt en in het gemeentehuis in Leek gevangen werd gezet. Waarna zij werden doorgevoerd via Westerbork naar de concentratiekampen.

Een SIDOER is het gebedenboek voor weekdagen en sjabbat. Sidoer betekent “ordening”, wat meteen het belang aangeeft van het boek, namelijk presentatie van de gebeden en liturgische gedichten in de juiste volgorde. 
Het bijzondere aan dit gebedenboek is dat Eva in de binnenkant van haar gebedenboek de namen van de vermoorde familieleden heeft geschreven. Zijzelf en haar twee dochters Selma en Hertha hebben de oorlog in de onderduik overleefd.

In de marmeren gedenkstenen aan de zijmuur van het Joodse Schooltje zijn de namen gegraveerd van Eva Denneboom-Nathans man Herman Denneboom, haar oudste dochter Ducie Denneboom en schoonzoon Leo van Essen, zwager Abraham Denneboom en schoonvader Hartog Denneboom. 
Zij gingen op transport naar Auschwitz en Bergen-Belsen en werden in de kampen vermoord. Er is geen graf, slechts deze plek voor de dochters van Eva, Selma en Hertha, om hen te gedenken. 

Selma en Hertha, behoorden tot de laatste kinderen die in 1940 les kregen in het Joodse Schooltje. Zij zijn in september 1942 in Zeist ondergedoken, samen met hun moeder Eva. Als één van de weinigen van de familie Denneboom-Nathans hebben zij de oorlog overleefd. Vierendertig directe familieleden zijn weggevoerd en vermoord.
Nadat de Joodse inwoners waren weggevoerd werden al hun bezittingen in beslag genomen en hun persoonlijke zaken vernietigd. Er bestaan vrijwel geen foto's of andere persoonlijke documenten meer van deze families.
Tegenwoordig heet Selma, Shula Navon-Denneboom en Hertha, Zvia Caspi-Denneboom. Zij wonen al meer dan 65 jaar in Israël.  Eva Denneboom-Nathans overleed in Haifa in 1975.
De informatie en documentatie die Selma en Hertha konden geven vormen een belangrijke bron voor het museum het Joodse Schooltje in Leek. Eva Denneboom-Nathans overleed in Haifa in 1975.


De restauratie.


De Sidoer ( Joods gebedenboek) van Eva Denneboom-Nathans was in zo’n erbarmelijke staat, dat het niet meer kon worden getoond en niet alleen de dochters van Eva, Hertha en Selma Denneboom, wilden graag dat het boek gerestaureerd werd. De Samuel Levie Stichting benaderde Rotary Club Roden-Leek en die bekostigde de restauratie. Er werd gezocht naar een ervaren restaurateur en deze werd gevonden in de persoon van Henk Linde. Vanwege het rijk aanwezige plakband, forse papierschade en het willen behouden van de authenticiteit werd gekozen voor een kleine conserverende behandeling. Henk Linde herstelde de bandrug, verbond opnieuw de platten met het boekblok en behandelde het leer met een cellulosemiddel. Dit middel is licht filmvormend en daardoor beschermend . 


Deze Sidoer kan worden bezichtigdin het museum. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Soekot (Loofhuttenfeest), 30.09 t/m 6.10.2023

15 Tisjri. Soekot of Loofhuttenfeest is een Joods feest dat zeven dagen duurt en waarbij herdacht wordt dat de Joden veertig jaren lang in hutten in de woestijn rondzwierven.

Veel van de Joodse gedenkdagen herinneren aan de gebeurtenissen die in de Thora staan. Met Soekot wordt herdacht dat het Joodse volk 40 jaar door de woestijn moest zwerven. Zij leefden toen in hutten gemaakt van palmbladeren.

Het Loofhuttenfeest is het begin van een zeven dagen durende periode, waarin bij veel Joodse gezinnen in hun tuin een hut wordt nagebouwd. Gedurende deze dagen wonen zij hierin, gebruiken er de maaltijden en luisteren naar de verhalen over de tocht van de Joden door de woestijn.

Het feest begint op de 15e van de maand Tisjri van de Joodse kalender.

Omdat dit een maankalender is, vallen feestdagen zoals Soekot niet steeds op dezelfde data van de Gregoriaanse kalender.

Soekot is een vreugdevol feest. De periode in de woestijn lag tussen de uittocht uit Egypte, die met Pesach wordt gevierd, en de intocht in het beloofde land.

 

Gebruiken tijdens Soekot:

- Soeka

Op de twee eerste dagen van Soekot wordt er niet gewerkt. Volgens het gebod dient men in hutten te verblijven, hiervoor wordt vaak een hut (Hebreeuws: soeka, meervoud: soekot) in de tuin gemaakt. Het dak moet van takken en gebladerte van bomen en andere plantaardig materiaal zijn gemaakt en wordt binnenin versierd met bloemen en vruchten.

- Etrog en loelav

 Er wordt een bundeling gemaakt van een palmtak (loelav) twee wilgentakken (arava) en drie mirretakken (hadas). Deze gehele bundel wordt ook loelav genoemd. Hierbij wordt een citrusvrucht (etrog) gevoegd. De loelav vormt een symbool voor vreugde.

Ook tijdens processies worden de etrog en loelav meegedragen. Het is een oude gewoonte om speciaal op Toe Bisjvat te bidden voor een goede en mooie etrog.

 

Simchat Thora (Vreugde van de Wet), zondag 11 oktober 2020

23 Tisjri. De negende en laatste dag van Soekot is het Simchat Thora 

Simchat Thora is een vrolijke viering waarbij gedankt wordt voor de Thora (de Wetten). In de synagoge leest men eerst het laatste hoofdstuk van de Thora en daarna gaat men meteen verder met het eerste hoofdstuk. Dit geeft aan dat het lezen uit de Thora nooit stopt. Degene die het laatste hoofdstuk leest, wordt Bruidegom van de Wet (Chatan Torah) genoemd en degene die het eerste hoofdstuk leest, heet Bruidegom van het Begin, Chatan Bereesjiet.

Tijdens de dienst worden ommegangen, hakafot, met de Thora-rollen gemaakt. Met de Thora op de arm gaat men dan al dansend door de synagoge.

Alle kinderen (ook jonger dan 13) zijn dan welkom, zij zwaaien met vlaggetjes en over hun hoofden worden (als onder een huwelijksbaldakijn) gebedsmantels uitgestrekt. De allerkleinsten worden door hun vader op de schouders gedragen. Na afloop worden bruidssuikertjes uitgedeeld.