MUSEUM JOODSE SCHOOLTJE
JOODSE
SCHOOLTJE

De Samuel Levie Stichting

De Samuel Levie Stichting is op 26 augustus 1992 opgericht.
De stichting is verantwoordelijk voor het beheer van het museum en begeleidt bezoekers aan de Joodse Begraafplaats, Diepswal te Leek.

Het stelt zich tot doel:

 • de opening en de activiteiten van het museum te waarborgen
 • mensen te stimuleren meer begrip en respect voor andersdenkenden op te brengen en andere mensen in hun waarde te laten.
 • de geschiedenis te vertellen en bij te dragen aan het verkleinen van de voedingsbodem voor racisme en fascisme.

Algemene Activiteiten in het Joodse Schooltje:

 • het ontvangen van museumbezoekers door de vrijwilligers
 • het geven van rondleidingen en lezingen aan groepen o.a.scholieren
 • het organiseren van de 4 mei herdenking bij het monument van het Joodse Schooltje
 • het inspelen op de actuele Joodse feestdagen, zoals Pesach en het Loofhuttenfeest
 • het instandhouden van de informatie en documentatie van alle aan het Joodse Schooltje gerelateerde onderwerpen
 • het beheren van een bescheiden bibliotheek waaruit gratis boeken geleend kunnen worden
 • het inrichten van een steeds wisselende ‘kleine’ tentoonstelling
 • het geven van rondleidingen op de Joodse Begraafplaats gelegen aan de Diepswal te Leek

Het museum wordt geheel door vrijwilligers beheerd.

Dagelijks Bestuur SLS:
Vice-voorzitters: Mw. A. Michel-Vos en Mw. F. van der Zwaag 
Secretaresse: Mw. F.van der Zwaag, tel. 0594-514252
Penningmeester: Dhr. S. Veldman, tel. 0594-510825
Bestuursleden: Mw. L. Rijnveld en Dhr. M. de Boer