MUSEUM JOODSE SCHOOLTJE
JOODSE
SCHOOLTJE

Uitleen van Boeken

  • De uitleen van boeken is gratis.
  • Bij het uitlenen wordt van de lener de naam, het adres en het telefoonnummer opgegeven.
  • De uitleentermijn is 4 tot 6 weken.
  • Er zijn boeken in de bibliotheek aanwezig die niet uitgeleend worden maar wel ter inzage in het Schooltje kunnen worden geraadpleegd.
  • De mogelijkheid tot kopiëren is aanwezig.
  • De bibliotheek bestaat uit twee gedeelten.
  • Het deel dat naar onderwerp is ingedeeld in rubrieken / informatieve boeken.
  • Het deel met romans, verhalen gedichten dat is ingedeeld op alfabet.

 

Informatieve boeken rubriek 11 tot en met 20

Rubriekenlijst informatieve boeken

 1  a Joods leven in het Noorden

     b Joods leven in Leek e.o.

 2  a Tweede Wereldoorlog algemeen

     b Tweede Wereldoorlog in het Noorden van het land

 3  a Holocaust en vervolging

     b Concentratiekampen

 4  Dagboeken/ ervaringsverhalen/herinneringen vervolging

 5  Biografieën over Joden/van Joden

 6  Verwerking van oorlog in kunst en cultuur

 7  Naoorlogse generatie en gevolgen van de vervolging

 8  Geschiedenis van het Jodendom

 9  Joodse cultuur (gebouwen, gebruiken, taal, voorwerpen

10 Joodse keuken

11 Joods leven in Amsterdam ( w.o. de boeken van Meyer Sluyser) en de Mediene

12  Verzet en onderduik

13  Antisemitisme

14  Dialoog tussen Joden, Christenen, Islam

15  Minderheden

16  Palestina pioniers

17  Genealogie/ Joodse families

18 a Judaïca- religie en gebruiken

     b Judaïca- commentaren en uitleg

     c Judaïca: Joodse mystiek, w.o. kabbala en chassidisme

19 Israel, geschiedenis, cultuur, politiek

20 Jeugd

 

Titellijst / Inhoud

11. Joods leven in Amsterdam ( w.o. de boeken van Meyer Sluyser) en de Mediene

Voordat ik het vergeet
Als de dag van gisteren
Hun lach klinkt van zover
.
Meyer Sluyser.

Er groeit gras in de Weesperstraat , Meyer Sluyser.

Amsterdam, je hebt een zoute smaak , Meyer Sluyser.
 

De wereld is rond, maar mijn zolen zijn plat , Meyer Sluyser.

Als de dag van gisteren , Meyer Sluyser.

Voordat ik het vergeet , Meyer Sluyser.

Hun lach klinkt van zo ver , Meyer Sluyser

De Amsterdamse Jodenhoek in foto's , M.H.Gans.

De emancipatie van de Joden in Overijssel 1796-1940 , J. Erdtsieck

Mokum en Mediene , de geschiedenis van de Joden in Nederland , boek uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum

De verdwenen mediene , H.Beem.

Joods leven in de Mediene

De Mediene De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie.Joods Historisch Museum

Joods Amsterdam, in een bewogen tijd 1890-1940, samenstelling Salvador Bloemgarten en Jaap van Velzen

Beeld naar Buiten, Prentebriefkaarten rond de Amsterdamse jodenbuurt, drs. Joel Cahen

Wandeling door Joods Amsterdam , Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno

De Joden in Amsterdam, een studie over verandering in hun attitudes, Sylvain Wijnberg.

Ochenebbisj.Verhalen en geintjes over het Amsterdamse getto (1870-1925) ,  Maurits Verhoeff en Thijs Wierema.

Amsterdam uit Naatjes tijd , G.Oznowicz

Joods Leven in Denekamp, Omzien naar de toekomst , Stichting Heemkunde Denekamp.

Fotoboek t.g.v. het 350-jarig bestaan van de Joodse Gemeente Amsterdam ,  J.J. Cahen en C.J. Roosen

De Joodse Gemeenten in de kop van Overijssel ,  S. Laansma

De Joodse Gemeente te Apeldoorn , S. Laansma

De Joodse Gemeente te Deventer , H.J. van Baalen

De Joodse Gemeenschap te Enschede 1930-1945 , L.F. Van Zuylen

Verhalen uit Joods Amersfoort , N. Mayer-Hirsch

Herinneringen aan Joods Amsterdam , Philo Bregstein en Salvador Bloemgarten

Herinneringsboek Joods Zwolle 1940-1945 , Nederland-Israelische gemeente Zwolle 1995.

 

12. Verzet en onderduik

Verzetshelden en moffenvrienden, Ad van Liempt 

Verraad en Verzet , De Tweede Wereldoorlog reeks)

De laatste reis , Martin Gilbert

Dodelijke dilemma’s in het Friese verzet , Ype Schaaf

Wallenberg , Katti Marton 

Omdat hun hart sprak, Bert Jan Flim.
Geschiedenis van de georganiseerde hulp aan Joodse kinderen in Nederland, 1942-1954.
( Het verhaal van de ontwikkeling van een slagvaardige organisatie binnen vier Nederlandse verzetsgroepen die, samen met een aantal Joodse Amsterdammers, als ‘de kinderwerkers’ werden aangeduid. Hoe ongeveer elfhonderd Joden onder wie bijna duizend kinderen, onderdoken bij pleeggezinnen buiten Amsterdam. Op blz.236 wordt over Karel Denneboom geschreven en op blz. 83 een collecte in het Westerkwartier)

Het Parool 1940-1945 Verzetsblad in oorlogstijd , Madelon de Keizer

Onderduikouders en hun Joodse ‘kinderen’ , Bloeme Evers-Emden

Geuzenliedboek 1940-1945 (bundel in de oorlog geschreven gedichten)

Andere Achterhuizen, verhalen van Joodse onderduikers , Prins en Steenhuis 

Volk in verdrukking en verzet 1940-1945 , J.W.Rengelink en I.Mug.

Geschonden bestaan , dr. Bloeme Evers-van Emden 

Geleende kinderen , dr. Bloeme Evers-Emden

Een Jood in Nazi Berlijn , Hugo van Win 

Verzet in Groningen ,  Jan A.Niemeijer en Ad. A.J.Mulder.

Gezichten van Joods verzet ,Veertig schetsen van Joden in het verzet,  Nederlandse kring voor Joodse Genealogie.

 

13. Antisemitisme

Wat is antisemitisme,  D.van Arkel, J.C.M.Leijten, C.W.Mönnich, R.W.Munk, P.L.H.Scheepers, A.J.M.Hagendoorn

Terugkeer. Antisemitisme in Nederland rond de bevrijding, Dienke Hondius

De zaak Dreyfus , Dr. Bruno Weil

Oud en nieuw fascisme , Anne Frank Stichting

De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion , prof. Dr. Klaas A.D. Smelik 

Jodenhaat & Jodenangst. Over meer dan twintig eeuwen antisemitisme,  dr.C.P.van Andel 

Het antisemitisme en zijn randverschijnselen , prof.dr.S.Kleerkoper.

Veertig jaar na ’45 ,Visies op het hedendaagse antisemitisme, ingeleid door prof. L.de Jong

Antisemitisme, Een geschiedenis in beeld , De Anne Frankstichting.

Van Jodenhoed tot Gele Ster ,  K. Kwiet.

 

14. Dialoog tussen Joden, Christenen, Islam

De zaak Jezus en de Joden,  Peter Tomson.

Kernvraag nr. 93. Christendom en Jodendom : de werkgroep ‘Kernvraag’ van de gezamenlijke diensten van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, 1987.

De ander in beeld. Joden en christenen over vooroordelen , OJEC-serie 3.

Beth ha-Midrasj Leerhuis (Ervaringen van joden en christenen) OJEC serie 1.

Bijbelwoorden in het joods-christelijke gesprek , Ds. Simon Schoon

Opvattingen in de Gereformeerde kerken in Nederland over het Jodendom, 1896-‑1970,  G.J. van Klinken

 

15. Minderheden

Het begint met nee zeggen , Klaus Müller en Judith Schuyf 

En men noemde hen zigeuners. De geschiedenis van Kaldarasch, UrsariLowara en Sinti in Nederland (1750 - 1944), Leo Lucassen

o DROM, Tijdschrift over zigeuners, Jan Kuba & Jose Melo

Op zoek naar de ware zigeuner , Wim Wilems

Lidia en de zigeuners , J.W.Ooms

 

16. Palestina pioniers

Twee palestina-pioniers in oorlogstijd, Jochebed Leuvenberg- Nathans , H.Hamburger en J.C.Regtien.

Om nooit te vergeten Herinneringen en belevenissen ven Palestina Pioniers in Nederland gedurende de oorlogsjaren 1939-1945, Frans van Straaten.

Kibboets Beverwijk Palestina-pioniers in Velsen-Noord en Beverwijk ,  Saskia Sluiter

 

 

17. Genealogie/ Joodse families

Herkomst gezocht/ Origins Unknown Eindrapportage Commisie Ekkart
(Boek en CD-rom) Boek bevat het eindrapport met een overzicht van de werkzaamheden van de Commissie Ekkart.

Joodse voornamen in Amsterdam , J.van Straten en H.Snel

Handleiding Joodse genealogie, T. Spaans-van der Bijl etc. Jubileumuitgave 1997, Ned. Kring Joodse Genealogie

 

18a.  Judaïca- religie en gebruiken

De Sjabbat , M.M.Poppers.

Orde van Dienst bij de Choepah

Nederlands Israelitische Hoofdsynagoge , Amsterdam

Ochtenddienst voor de sjabbat, LJG

Orde van de Inwijding van de Gerestaureerde Synagoge te Groningen Stichting Folkingestraat Synagoge 1981.

Orde van Dienst bij de Choepa

Het Joodse leven, Jad Achat

Viering van de eerste avond van Pesach (Ned. tekst)

Haggada 5x ook Haggadah (the passover haggadah)

Mijn Jodendom , Dick Houwaart e.a.

De Davidster, drs.Oegema

Het Jodendom in de moderne samenleving , dr. M. Reisel 

G 'd is daar waar men hem binnenlaat

Het huis van de levenden. Beth Hachajiem, Nechamah Mayer Hirsch

De Tora, Douglas Charing

Inleiding in de Joodse godsdienst, Leo Prijs

Tafereelen uit het oud-joodsche familieleven, J. Hoofien ,naar de oorspronkelijke schilderstukken van prof. M. Oppenheim

Het verlangen joods te zijn, David J.Wolpe.

Gods partner / ontmoetingen met het jodendom, Willem Zuidema 

Joodse miniaturen, Joseph Gutmann

Joodse riten en symbolen, Rabbijn S.PH.de Vries MZN.

Symboliek der joodse religie, Dr.J.Soetendorp

Mozes onze Leraar, Wout van Bekkum.

Licht op het Jodendom, Norman Solomon

Onze Joodse buren, Sylvain Brachfeld 

Sterk als de dood, Sasja Martel 

Kleine heiligdommen, Centrum voor Bijbelstudie en Onderzoek, Jeruzalem, Nijkerk 

Wegwijs in Kasjroet  , Rav S.Wagschal.

Jodendom, speciale editie Eldevier.

Orde van dienst bij de huwelijksinzegening in de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en den Haag van Jacques Springer en Elly Kleerekooper,  2 nov. 1967 - 20 Tisjde 5728.

On Judaism  An introdoction to the essence of Judaism by one of the most important religious thinkers of the twentieth century , Martin Buber .

 

18b. Judaïca- commentaren en uitleg

Vreugde om de Tora, Rabbijn H.Rodrigues Pereira e.a.

Geliefd is de mens, artikelen rondom de Joodse traditie, red. Y. Aschkenazy e.a. 

Siddoer voor Sjabbos. Met woordelijke vertaling.Bureau Krijgsmachtrabbijn. 

Behouden schrift, Klaas A.D.Smelik.

Wat geloven Joden, EdwardKessler 

God en Psyche, Herman M. van Praag 

Arnon Grunberg leest het Boek der Boeken, Grunbergbijbel

De feesten van Israël, Evert van der Poll

De complete MEZOEZA Gids, Rabbi Moshe Elefant, Rabbi Eliezer Weinbaum

Inleiding in de Talmoed, J.L.Palache

Nag Hammadi geschriften I, J.Slavenburg / W.G.Glaudemans Deel I

Nag Hammadi geschriften II, J.Slavenburg / W.G.Glaudemans Deel II

Schrijf ze op de tafel van uw hart.  Lessen uit het leerhuis. Red. dr. E.J.P.Brommer e.a. 

Erfgenaam der Aartsvaderen, Rabbijn mr.drs.R.Evers. De geschiedenis van de mondelinge leer. Misjna & Talmoed.

De stem van de Sinai, Jakob J.Petuchowski

Moses Maimonides, the guide for the perplexed. Vertaald uit de oorspronkelijke Arabische tekst, M. Friedlander.

Hoe een rabbijn de bijbel leest, Jonathan Magonet

Joods Leven, W.Jac.van Bekkum.

Een Joodse bevrijdings theologie, Marc H. Ellis

De Dode-Zeerollen en de verzwegen waarheid, Michael Baigent / Richard Leigh

Lo Jamoesj, zeven opstellen. Uitg. Nederlands -Israelitisch Seminarium

De Tora vandaag , Pinchas H.Peli

 

18c.  Judaïca: Joodse mystiek, w.o. kabbala en chassidisme

Letters van het leven, Friedrich Weinreb,1981. 

De vertellingen van Rabbi Nachman, Martin Buber

Het boek der schepping, Rabbi Akiba ben Joseph, 2001 

De geheimen van de Kabbala , Kim Zetter

Vurige gebeden.Chassidische teksten, Arthur Green, Barry W. Holz, 2003. 

De legende van de Baalsjem , Martin Buber, 1982 

Voorvallen en ontmoetingen ,   Martin Buber.

Vertellingen over engelen, geesten en demonen ,  Martin Buber.

 

19. Israël, geschiedenis, cultuur, politiek

De Joodse natie in droom en land, Maxime Rodinson

Opgravingen bevestigen de Bijbel, Siegfried H.Horn

Mijn Land , Abba Eban

Gegeven land , J.F.Munneke

Naar een normaal Joods bestaan, A.B.Jehoshua

Graven in Bijbelse bodem, Magnus Magnusson

Het vroege zionistisch denken over de Arabieren in Palestina tot 1917, Drs.H.Hoksbergen.

Mijn Israël, Mau Kopuit

Brandpunt Jeruzalem, Pinchas E. Lapide.

Israël een staat in wording, C.F. van Dam

Palestina op de Tweesprong, Laszlo Farago

Mijn beloofde land, Molly Lyons Bar-David

Het geweten van Israël, Yeshayahu Leibowitz

1948 De geboorte van de Staat Israël, Larry Collins en Dominique Lapierre

Levend verleden , Dr. A. van Selms

Het verschijnsel Israël , H. van Praag

Vriend of vijand , David Grossman.

De Kibboets vandaag  , Monda Heshusius.

De geschiedenis van Israël, Dr.J.Buitkamp

Land van de Bijbel, Judith Cliff.

Kijk op Jeruzalem, A.van der Heyden / Schlomo S.Gafni

Hamas, Portret en achtergrond, Wim Kortenoeven 

Israel aangeklaagd, Yochanan Visser 

De Jodenstaat, Theodor Herzl 

 

20. Jeugd

Bijbels prentenboek

Leerboek Ivriet

Joodse dagen en feestdagen , Greer Fay Cashman

Ben, een jongen in de oorlog , Lesbrief voor de hoogste groepen van het basisonderwijs.

Avonturen met het Woord 2. Het verhaal van Israël,  drs. L.Bouhuijs en dr. J.H.Meesters

Kostbaar en kwetsbaar , 50 jaar Universele Verklaringvan de Rechten van de Mens. Stichting NBLC '98

Tussen speurders en spionnen  (avonturen van Dirk Poldervaert), Meyer Sluyser.

Aan jou geef ik mijn verhalen , Mark-Alain Ouaknin en Dory Rotnemer.

Ester, de dappere koningin , Carine Mackenzie. 

Hebreeuws lesboekje voor kinderen

Joodse dagen en feestdagen , Greer Fay Cashman, ïllust. Alona Frankel

Jodendom , Wereldgodsdienst, Angela Wood.

Opdat wij niet vergeten , Freark Marten Ringnalda.

Opdat wij niet vergeten (Lesbrief), Folkert J.Ringnalda en Janjelle Ringnalda.

51 Kinderliedjes voor de joodse feestdagen , Tarboetressort.

Er was een rabbijn in de klas  , Lezingen van Awraham Soetendorp

Sterren horen aan de hemel , Jo Hoestlandt & Johanna Kang

Jewish Holidays All year round , Ilene Cooper.

Jom Jom (voor de joodse jeugd in Nederland), D.Hausdorff

De wonderbaarlijke geschiedenis van het Joodse volk , Plantagenet Somerset  Fry  

Kinderboeken uit de reeks Vertellen uit de Bijbel

a. Het ezeltje van Balaäm b. Toen David nog jong was

c. Jonas

d. Noach

e. Elia

f. Abraham

g. Jakob

 

Anne Frank , Anne Frank Stichting Ruud van der Rol / Rian Verhoeven.

Anne Frank , Haar levensverhaal met illustraties. Josephine Poole & Angela Barett

1945…en de kinderen zwegen. Uitgave van de Stichting Educatieve Beeldvorming Vervolging Onderdrukking en Verzet ,Tineke Wibaut-Guilonard

Niet van gisteren .Een briefwisseling tussen jongeren en joodse ouderen. ( Op blz 83 tot 97 de briefwisseling met Reina Oudgenoeg met Lisa Reina’s verhaal onder anderen over Saartje Oudgenoeg uit Roden. ), Joods Maatschappelijk Werk

Weerklank van Anne Frank ,  uitg.Anne Frankstichting (K)

Het eiland in de vogelstraat , Uri Orlev (K)

Geschiedenis van Nederland , 1940-1945, Kanon van de Duitse bezetting , David Barnouw, (K)

Het Chanoekaverhaal , dr. Henriette Boas

Lange NACHTEN , met verhalen van : Frans van Houwelingen, Henk Koesveld, Bert Wiersema.