MUSEUM JOODSE SCHOOLTJE
JOODSE
SCHOOLTJE

Uitleen van Boeken

 • De uitleen van boeken is gratis.
 • Bij het uitlenen wordt van de lener de naam, het adres en het telefoonnummer opgegeven.
 • De uitleentermijn is 4 tot 6 weken.
 • Er zijn boeken in de bibliotheek aanwezig die niet uitgeleend worden maar wel ter inzage in het Schooltje kunnen worden geraadpleegd.
 • De mogelijkheid tot kopiëren is aanwezig.
 • De bibliotheek bestaat uit twee gedeelten.
 • Het deel dat naar onderwerp is ingedeeld in rubrieken / informatieve boeken.
 • Het deel met romans, verhalen gedichten dat is ingedeeld op alfabet.

 

Informatieve boeken rubrieken 1 tot en met 10

Rubriekenlijst informatieve boeken

 1. a Joods leven in het Noorden
  • b Joods leven in Leek e.o.
 2. a Tweede Wereldoorlog algemeen
  • b Tweede Wereldoorlog in het Noorden van het land
 3. a Holocaust en vervolging
  • b Concentratiekampen
 4. Dagboeken/ ervaringsverhalen/herinneringen vervolging
 5. Biografieën over Joden/van Joden
 6. Verwerking van oorlog in kunst en cultuur
 7. Naoorlogse generatie en gevolgen van de vervolging
 8. Geschiedenis van het Jodendom
 9. Joodse cultuur (gebouwen, gebruiken, taal, voorwerpen
 10. Joodse keuken
 11. Joods leven in Amsterdam ( w.o. de boeken van Meyer Sluyser) en de Mediene
 12. Verzet en onderduik
 13. Antisemitisme
 14. Dialoog tussen Joden, Christenen, Islam
 15. Minderheden
 16. Palestina pioniers
 17. Genealogie/ Joodse families
 18. a Judaïca- religie en gebruiken
  • b Judaïca- commentaren en uitleg
  • c Judaïca: Joodse mystiek, w.o. kabbala en chassidisme
 19. Israel, geschiedenis, cultuur, politiek
 20. Jeugd

Titellijst / Inhoud

1a. Joods leven in het Noorden

De Joodse begraafplaatsen in de provincie Groningen , Han Lettinck en Robert Mulder.

De Joodse gemeente Assen , F.J. Hulst en H.M.Luning .K.

Een eeuw joods leven in Wildervank en Veendam--- Familiekroniek Kamerling (Deel twee ) ,  G.S.Koeman-Poel.

Sporen van een Joods verleden in Noordwest Groningen , H. Hamburger en J.C. Regtien.

Joods leven in Zuidlaren , Geert.C.Hovingh.

Synagogen und jüdische Bethäuser im Emsland ,  Landkreis Emsland (Meppen 2001)

Een monument bij de synagoge , foto boek synagoge Emmen
coproductie van : Stichting Joods Gedenkteken Emmen/Herinneringscentrum  Kamp Westerbork/Een Joodse Erfenis in Winsum

Joods Leven , Wout van Bekkum,

Drie eeuwen Joods leven Friesland

Archieven van Joodse instellingen in Friesland , 1754-1972, Leeuwarden 1995

Zoektocht naar een joods verleden  Drie routes door Groningen en Drenthe.

De Folkingestraat-synagoge in Groningen W. Jac. van Bekkum, J. Dijkstra en H.A. Verbeek

Gebonden boekwerk met daarin :
-Brief van Simon van Hasselt 2-12-'42 (kopie) tot 1941 hoofd v/d Openbare Lagere school te           Haulerwijk en de gegevens over de familie van Hasselt.
-Gedichten bundel: Dou de Wereld nog mooi was, door S.van Hasselt (kopie).
  gebundeld door: Frans van Baaren, Haulerwijk.

De vrienden van m'n vader. Nico Rost,

Er staat een sjoel in de Folkingestraat  Stichting Folkingestraat Synagoge.

Jozef Cohen, Literator en bibliothecaris , Doeke Sijens (Openbare Bibliotheek Groningen).

Folkingestraat Historisch bekeken  Een wandeling door de oude joodse binnenstad , Drs. Lysbeth Belt en Johan van Gelder.
 
De Joodse Gemeenschap in Noordwest Groningen, (Winsum, Eenrum, Leens-Ulrum, Warffum, 1751-1947), Mr.J.H.de Vey Mestdagh Stichting, C.A.van der Berg.
wordt niet uitgeleend.

De Joodse gemeente van Veendam,Wildervank, Munten en Meeden.
wordt niet uitgeleend.

In aanraking met Israël: a. De Kehille Veendam. Nieuwe serie met bijlage over Joodse begraafplaats / b. Israelitische begraafplaats Veendam, Tammo Bakker
 
De Joodse gemeente in de Kanaalstreek 
wordt niet uitgeleend.

De Joodse gemeenschap in het Groninger Westerkwartier,Peize, Roden ,  Ds. G.J.v.Klinken en Mr.J.H.de Vey Mesdagh Stichting.
wordt niet uitgeleend

De Joodse Gemeenschap in Winschoten en omgeving 1683-1964 Beerta, Finsterwolde, Midwolda, Nieuwolda, Scheemda, Winschoten.
(Bestaande uit twee delen),  E.P.Boon en J.J.M.Lettinck (band I) en W.Domburg (band II) Mr. J.H.de Vey Mestdagh Stichting
wordt niet uitgeleend

De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen 1724-1950, Mr.J.H.De Vey Mestdagh Stichting.
wordt niet uitgeleend

Joden in Noord-Oost Groningen.
De Joodse gemeenschappen in Appingedam Bierum Delfzijl  Kantens Loppersum Middelstum Stedum Ten Boer Termunten Uithuizen Uithuizermeeden Usquert ’t Zandt en omliggende dorpen. Stichting vrienden van het Rijksarchief in Groningen, onder redactie van mr. J.H.Vey Mestdagh. 
wordt niet uitgeleend

De Joodse inwoners van de stad Groningen en omstreken 1549-1945 en hun begraafplaatsen aldaar, deel I  1549-1870, Mr.J.H.de Vey Mestdagh Stichting.
wordt niet uitgeleend

De joodse inwoners van de stad Groningen en omstreken 1549-1945 en hun begraafplaatsen Groningen na 1870.
Band b en c : Genealogische overzichten van de joodse inwonersvan de stad Groningen 1870-1945 en de gemeente Haren, Hoogkerk en Noorddijk1811-1945.
E.P.Boon, G.G.Cohen, H.Delies-Nie, J.H.de Vey Mestdagh, W.Domburg, J.A.Gischler, J.J.M.Lettinck, P.Robijn, G.Simmeren en T.Blankenstein
wordt niet uitgeleend

Een synagoge op het kruispunt van de winden, De Joden in Winschoten, Geeske S. Koeman-Poel

Levie: de oudste en de laatste, Johan van Gelder

Map : De Joodse ambtenaren in de koloniën van weldadigheid, 1818-1890. Gekopieerd uit de Nieuwe Drentse Almanak 2000:

In aanraking met Israël  De Israëlitische Begraafplaats Winschoten , Tammo Bakker

De ‘ Leek, de geschiedenis , Jan Bolling, Geert Haddes, Siebrand Homan

Het Album, van Nardus de Vries en Agnes Bruins.- de voormalige Synagoge in Winsum-  , Hanneke van der Burg en Jan Regtien.

Joodse begraafplaatsen in Groningen en Oost Friesland/1 wordtniet uitgeleend

Joodse stadjers   De joodse gemeenschap in de stad Groningen  , Stefan van der Poel. (2x  één exemplaar niet uitgeleend)

Joods leven in groningen, oorsprong en herinnering ,  wout van bekkum en stefan van der poel.

De Joodse geschiedenis van Appingedam , Roald van Elswijk.

De betekenis van de Duitse Joden voor de stad en provincie Groningen. Zeventiende Fransema-lezing ,  Stefan van der Poel.

Hak, pak en zak.  Traditionele joodse beroepen op het platte land van Noordoost-Nederland ,  Jan Kraak.

100 jaar Folkingestraat- synagoge 1906-2006 ,  Stefan van der Poel.

De Folkingestraat.Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groningen , Egbert Forsten.

Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in de Pekela’s , E.Schut.

Een synagoge in het veen. Het verhaal van de “Pekelder”Joden 1693-1942 , Geeske S. Koeman-Poel 

Jüdisches Leben im grenznahen Raum  Die Wechselbeziehungen zwischen den jüdische Gemeinden im Rheiderland und Groningerland , Juliana Irma Mihan.

 

1b. Joods leven in Leek e.o.

125 jaar IJsvereniging Leek 

De Leek. Van armoede en bibliotheek tot toneel, visclub en ziekenfonds. E.C.Geerdink-van der Worp, Erik van Hoogen, Jan Jacob Boer

De Leek, E.C.Geerdink‑van der Worp (Geschiedenis van het dorp Leek 2x)

De Leek   deel 2, E.C.Geerdink‑van der Worp

Het Meijersboek van de Nienoord 1643-‑1652  , Transcriptie, E.C.Geerdink‑van der Worp

De Sociteit Compact of het Schippersgilde te Leek deel 1 van 1764 tot 1811 ,Transcriptie, E.C.Geerdink‑van der Worp

De Leek  deel 3, E.C.Geerdink‑van der Worp

De Nietapster school ,  Deze school werd o.a. bezocht door:Abraham (Bram) en Joël (Jo)Denneboom.

Het slaapstee van dienefij  en andere verhalen uit Leek en omgeving  , Iwe Postema.

Joden in Leek en Nietap , Arnold van der Wolff

Van Dorpsschool naar Centrumschool, 150 jaar onderwijs in Leek, Ben Boers.

Fotoalbum Golda van Coevorden dat zij achter liet bij haar buren in Leek  , wordt niet uitgeleend

Fotoalbum fam. Oudgenoeg en fam. De Groot , wordt niet uitgeleend

Denneboom ( Beilen-Leek-Israël) ,  J. Fonk

Oud Leek.
 

Staatboeken uit het Huisarchief van de Nienoord 1768 - 1783 , transcriptie door: E.C. Geerdink-van der Worp

Historisch Leek 19e jaargang nr 2, maart 2005 1945-2005 60 jaar bevrijd.
Historisch Leek 18e jaargangnr 3, juni 2004 blz. 13 Familie Levie, woning/winkelp

MAP Kopieën van publikaties Onderwerp : Joodse mensen 1940-1945 en nu.
Kamp IJbenaer te Fochteloo / Herman Leefsma uit Gorredijk / Shlomo ben Amnon, Nijkerk / Paul Siegel uit kamp Westerbork / Het oorlogsverhaal  achter de enigste Jood uit Vries / De familie Zaligman/ Veilig in Gaasterland ( Fam. Barend) / Monumenten markeren plaats joodse werkkampen/ Emotionele onthulling monument Fochterloo /
Knipsels van allerlei onderwerpen

MAP Kopieën publikaties Onderwerp : Houding van de bevolking en de omstandigheden van 1940-1945.
Veenhuizen tijdens Wereldoorlog II van 1940-1945 / Publicaties over het door Niek van der Oord geschreven boek: Het mankeert ons aan een goed adres, en over het foto album van kamp commandant Gemmeke van Westerbork / Verordeningen en richtlijnen van Gem. Ooststellingwerf aan de inrichtingen van onderwijs.

 

2a. Tweede Wereldoorlog algemeen

De Joodsche Raad, Hans Knoop.

De bange Meidagen van '40 , (De Tweede Wereldoorlog reeks)

De Bevrijding , ( De Tweede Wereldoorlog reeks)

Het Schandaal , Johan van Gelder. wordt niet uitgeleend


Map : Werkkampen in Nederland 1940-1945

De Bevrijding , ( De Tweede Wereldoorlog reeks)

Erfgoed van de Oorlog, de oogst van het programma , Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Betwist Bezit De Stichting Nederlands Kunstbezit en de teruggave van roofkunst na 1945 , Eelke Muller en Helen Schretler.

Kazerne Dossin, Memorial Museum and Documentation centre and Human Rights , Vlaamse Overheid.
(Museum voormalige Dossin Barakken te Mechelen. Deportatie van de Joden en Roma’s uit België en Noord Frankrijk.)
 

Mijn Bevrijding.  Ivo Niehe 

 

2b. Tweede Wereldoorlog in het Noorden van het land

Grijpskerk van crisis tot bevrijding , W.Kamminga

Oorlogsherinneringen ,Noach Benninga, ( Twee verhalen) 1. Over de jeugd van de schrijver in Eenrum, zijn geboorte plaats.
2. over zijn vlucht in mei 1940 met vrouw en kind naar Engeland en over hun verblijf in Japanse kampen in het voormalige Nederlands oost- Indië en hun terugkeer naar Nederland.) Met achtergrondinformatie door H.Hamburger en J.C.Regtien.

Die wir verloren haben

Zwei von Ihnen

Terug in Amersfoort ,de Raad an Kerken Amersfoort ter gelegenheid van de aanbieding van de Joodse Gedachtenis 1940-1945.

De wolf ging rond , Jan Kooistra

Theesurrogaat voor Sneek  , J.E. Bazuin

De Papieren Oorlog  , Johan van Gelder

Groningen in oorlogstijd ,  E.A.Boiten, J.F.J.van den Broek, S.Broekema, M.G.Buist, J.Dijkstra, P.Kooij, W.Nijenhuis

Mobilizatie, bezetting en bevrijding van de Gemeente Scheemda ,  J.P.Koers

Door de ogen van mijn vader  , Reinder Hovinga.


3a. Holocaust en vervolging

40 / ’45  de Jodenvervolging, Van isolement tot moord , Joods Historisch Museum Amsterdam

Vijf boekwerkjes van uitgesproken ‘Redes’:
a. De naam van de misdaad en de persoon van de schrijftafelmoordenaar , Johannes Houwink ten Cate
b. Voorzitter van de Fondation pour la mémoire de la Shoah, Simone Veil
d. Auschwitz, never Again, Iren Khan, Secretary General, Amnesty International (Nooit meer Auschwitz- lezing 24- 1-2008 te Amsterdam)
e. Europa en de Holocaust , Jorge Semprúm (“Nooit meer Auschwitz”- lezing 25 -1-2007 te Amsterdam)

Genocide, De Joden in Europa 1939-1945 , Ward Rutherford.

Documenten van de Jodenvervolging in Nederland 1940-1945 , Joods Historisch museum Amsterdam

Antwoord aan het kwaad , samenstelling prof. Dr. J. Presser   

De wereld van Anne Frank ,  Anne Frank Stichting

Goebbels’droomfabrieken , Adrian Stahlecker 

Toneelstuk: Ghetto, Joshua Sobol ,gespeeld door toneelgroep De Appel

Encyclopedie van de Holocaust , red. Rozett en Spector

Slachtoffers en overlevenden De nazi-vervolging van de Joden in Nederland , Bob Moore

Jodenvervolging in Amsterdam 1940-45 , Joods Historisch Museum

Hiernaast zijn ze weggehaald...Vervolging en verzet in de Rivierenbuurt 1937 - 1945 ,Stichting Verzetsmuseum Amsterdam

Het Joodsche Weekblad Twee boeken Deel I & II.
(Het Joodse Weekblad van 11 april 1941 / 14 Nisan 5701 tot 24 sept. 1943 / 24 Ekoel 5703) 
wordt niet uitgeleend

Moordenaars onder ons , Simon Wiesenthal Bewerking:Joseph Wechsberg.

De jaren '40-'45, een documentaire , Leonard de Vries, Drs. A.H. Paape en Han de Vries (RIOD)
(De jaren '40-'45 : een documentaire over bezet Nederland / samengest uit de collectie van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie)

Een halve eeuw Februaristaking , een magazine

Kopgeld, Nederlandse premiejagers op zoek naar joden 1943 , Ad van Liempt.

Voorbij  de verboden drempel. De Shoah in ons geschiedbeeld, H.W.von der Dunk.

Zullen wij nog terug keren , Kees Ribbens 

Oorlogspad , Jeroen Wielaert

Bijzonder gewoon , Sjoerd Faber en Gretha Donker 

De oorlog, Ad van Liempt 

De gele ster. De Jodenvervolging in Europa 1933-1945 door : Gerhard Schoenberner.

Holocaust . Jodenvervolging in 1939-1945. door : Ward Rutherford. 

Het getto van Warschau. door : Günter Schwarberg.


3b. Concentratiekampen

Tweemaal Buchenwald, prof. Mr. Dr.G.van den Bergh en L.J.Looi

Auschwitz Voices from the ground , Teresa and Henryk Swiebocki

Op hoog bevel van elders , (Kinderen en het Kamp Vught 1943-1949) Stichting Brabantse Regionals Geschiedbeoefening / Stichting Nationaal Monument Kamp Vught

Strijd en ondergang van het getto van Warschau , Prof. Bernard Mark

Op beschaamde voeten.
Werk van een aantal schrijvers en dichters die op een voettocht op bezoek kwamen in Kamp Westerbork.  Het is onderdeel van Verhalen van Westerbork in de nacht van 26 op 27 januari 2008 op het terrein van kamp Westerbork.

Met bloed en niet met inkt is dit geschreven / liederen uit ghetto’s en concentratiekampen,  Chanah Milner. 

Vluchtelingenkamp Westerbork, Westerbork Cahier 7

Twee boekjes : Jaarboekje 1991 Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Tekens in Westerbork

 

Auschwitz Birkenau, Staatsmuseum in Oswiecim,informatie-gids

Nazi Hel , Gebundelde foto kopien van foto’s uit de concentratie kampen + Informatie folder van Staatliches Museum in Oswiecim Auschwitz Birkenau en negatieven van foto’s van het concentratie kamp Auschwitz .

De negentien treinen naar Sobibor , Dr.E.A.Cohen

Theresienstadt,  Europa‑Verlag, Wien 1968

Speurtocht naar de Emslandkampen, Pieter Albers

Twee maal Buchenwald,  Prof. Mr. Dr. G.van den Bergh en L. J.van Looi

Bronnen van herinnering, Stichting Herinneringscentrum Westerbork Hooghalen (1993)

Het eerste transport 15 juli 1942 vanuit kamp Westerbork, Uitg. Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Kamp van Hoop en Wanhoop , Willy Lindwer

Ooggetuigen van Sobibor , Jules Schelvis.

Vernietigingskamp SOBIBOR , De transportlijsten.,  Stichting Sobibor.

Westerbork Cahiers nr. 1 t/m 11

Prentenboek uit Theresienstadt, van Bedrich Fritta, tekst Mies Bouhyus

Opgepakt. Verhalen van KINDEREN  IN  KAMP  WESTERBORK

De deportaties uit Nederland 1940-1945, Portretten uit de archieven. door : Guus Luijters, Raymund Schütz en Marten Jongman. ( nr 1433)

Het boek van Alfred Kantor. Terezin- Auschwitz-  Swartzheide- December 1941- May 1945 door : Alfred Kantor. 

 

4.Dagboeken/ ervaringsverhalen/herinneringen vervolging

Marion Blumenthal Lazan, Vier gelijke stenen. Op de vlucht voor de Holocaust, 2006.

De Dagboeken van Anne Frank , Volledige uitgave. Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie.

Met joden gesproken,  Michael Cohn

Ontmoetingen in de hel, Hanna Hammelber-de Beer 

Dagboek uit Bergen-Belsen, Renata Lanqueur.

Beelden uit de nacht, Elie Cohen.

Rose Jacobs, de roos die nooit bloeide

Eva, Dawid, Moshe, Yitschak en Anne. Oorlogsdagboeken van Joodse kinderen , Jacob Boas 

Anne in 't voorbijgaan.Verzameld en ingeleid door Dick Houwaart

De Afgrond , Elie A. Cohen

De tragische gang van de familie Sanders, Dick Verkijk 

Terug uit de Hel van Buchenwald, K.R.van Staal.

Een Getuigen-Verslag 1933 - 1945. Cercle Europeen des Temoins de Jehova
Anciens Deportes et Internes.

Een stukje hemel, Janina David

Eva Schloss herineringen van een joods meisje 1938-1945, Eva Schloss

Levie de Lange’s Dagboek, Jaap Stigter

Dit is om nooit meer te vergeten, Helga Deen 

Hel en Hemel van Dachau, ds. J. Overduin 

Opdat wij niet vergeten, Michael Horbach

Herinneringen van een joods meisje 1938- 1945 , Eva Schloss, in samenwerking geschreven met Evelyn Julia Kent

Berlijns dagboek 1931-1933, Jacques Gans.

Schroeiplekken.Ervaringen uit Vught, Westrbork, Auschwitz, Ravensbrück en Malchow , Carla van Lier.

De stille strijd, M. Coutinho  

Koosje, een dinsdagskind, Merlyn Frank

Onmogelijke herinneringen, Rabbijn Yonassan Gershom.

Vier gelijke stenen., Op de vlucht voor de Holocaust, Marion Blumenthal Lazan.

Onbestelbaar , Isaac Lipshits Herinneringen in briefvorm aan de Jodenvervolging in Rotterdam.

Hoe het verder gaat weet niemand, Fré Melkman- de Paauw 

Judica/Judy, Ed van Thijn 

Achttien, Ed van Thijn 

Frieda- verslag van een gelijmd leven, Ad van Liempt

Ik ontsnapte uit Auschwitz , Rudolf Vrba 

Karl, joodse jongen in nazi‑tijd, Charles Hannam

Selma, de vrouw die Sobibor overleefde. (+ DVD) , Ad van Liempt

In Depot, Dagboek uit Westerbork ,  Philip Mechanicus.

Het denkende hart van de barak ,  Etty Hillesum.

De onderduikers ,  Peter Hein

Flory.  Flory A. van Beek

Courage to Care, 28 Remarkable Stories of Rescue During World War II. Met het onderduik verhaal van Gilah Leder- Vanderhoek en Jack Leder , compiled and edited by : Julie Meadows . wordt niet uitgeleend

De tas van Eva ,Donald  Speelman

De Dagboeken van Anne Frank . ‘een eerbetoon aan Anne Frank’  , Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

 

5. Biografieën over Joden/van Joden

De weg terug , Het kantelend zelfbeeld van de joodse historicus Jaap Meijer (1912-1993), Evelien Gans

De vele gezichten van Anne Frank, visies op een fenomeen.

Leven na Anne Frank, Berthe Meijer

Jaap en Ischa Meijer, een joodse gescheidenis 1912-1956 ,  Evelien Gans

Overpeinzingen over pijn en zingen, Rabbijn I.Vorst 

Als het niet nu is,wanneer dan wel, Abraham Soetendorp  

De memoires van Glikl Hamel (1645 - 1724) door haarzelf geschreven

Altijd weer Auschwitz, Eva Tas .K.

Het verborgen leven van Otto Frank, Carol Ann Lee

Jacob Israël de Haan. De dichter van het Joodsche Lied, Eddy‑Lex Israël

Opperrabbijn A.S.Onderwijzer 1864-1934, zijn persoon- zijn tijd. J.Michman en J.Ilan-Onderwijzer.

Herdenkings rede uitgesproken over Jacques Presser ( 24 februari 1899 - 30 april 1970), L. de Jong

Maimonides,  Dr.M.Reisel

Ben Sijes , Een biografie, dr.Richter Roegholt

Theodor Herzl,  dr. J. Melkman

Theodor Herzl, keur uit zijn geschriften,  Dr. J. Melkman.

Volgend jaar in Jeruzalem, Awraham Soetendorp

Een onverzettelijke Groningse vrouw. Het levensverhaal van Siet Tammes. 

Van Coevorden, een Joodse familie  , Holland Family History.

Familie-register inclusief ledenlijst Nederlanse Kring voor Joodse Genealogie januari 2006.  Publicatie NKvJG)
+Informatie bulletin  van Centropa; The Jewish Heritage Project.

Zeg maar Harry. Opgroeien in een nederlands stadje , Hartog ( Harry) Philips.
(Moeder Rosina Aptroot * 13-2-1888 te Hoogezand achterkleinkind van Mozes Heiman Aptroot * 26-10-1808 te Leek en begraven te Leek steen 82 was gehuwd met Golda van de Berg en Hester Drielsma. Vader Ruben Philips)


6. Verwerking van oorlog in kunst en cultuur

60 Jaar na dato, Sinaicentrum Amersfoort 

Herinneringen aan het leven in een Pools dorp.Schilderijen, tekeningen en tekst. Toby Knobel Fluek.

Vervolging, vernietiging, literatuur, S.Dresden

Getekend in Westerbork. Leven en werk van Leo Klok 1923- 1945. Tekeningen en biografie van Leo Klok Samengesteld en ingeleid door Jaap Nijstad.

Kinderzeignungen,  Lean Holthuizen

De verwerking van de Tweedde Wereldoorlog in literatuur en kunst. Dr. D.H.Schram en Drs. C.Geljon 


7. Naoorlogse generatie en gevolgen van de vervolging

Op weg naar het verleden, David Soetendorp

Onderzoeksgids archieven Joodse oorlogsgetroffenen, Algemeen Rijksarchief. Vervaardigd in opdracht van de Commissie van Onderzoek  Liro-archieven

De kleine sjoa, Joden in naoorlogs Nederland, Isaac Lipschits

Kind van de  rekening, Elma Verhey 

Met de dood voor ogen, dr. Gie van den Berghe

In twee werelden, Helene Weijel

De Meelstreep, Martin Bossenbroek

Een pluriforme joodse samenleving  / Verrijking of verarming ? ( symposium / over de toekomst van joods leven in Nederland ter gelegenheid van het afscheid van mr. Fred Ensel als voorzitter van de stichting Joods Maatschappelijk Werk Amsterdam (7-12-1997)

Vrijwilligerswerk voor oorlogsgetroffenene. Uitg. Stichting ICODO

Het Nederlandse Jodendom 1945-2020. Uitg. Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland.

De Joodse naoorlogse generatie: onuitwisbare sporen?, Petra G.H. Aarts e.a.

Oorlogseffecten, Jaap Barendregt

Daarom bijzondere solidariteit, Uitg. Pensioen- en Uitkeringsraad.

Centrum '45. Vier wijzen van omzien.

CIH, Commissie voor individuele hulpverlening, Leo Cohen.

Hulp aan oudere oorlogsgetroffenen, Uitg. Stichting ICODO

Scheiding en rouw, Uitg. Stichting ICODO

Oorlogskinderen, toen en nu, Uitg. Stichting ICODO

Onderduikers en hun "joodse kinderen" over de onderduikperiode, Uitg. Stichtind ICODO

Het maatschappelijk werk en de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen, Uitg. Stichting ICODO

Geschiedenis van de Joden in Nederland , J.C.N.Blom, R.G.Fuks - Mansfeld, I. Schäffer 

Irgoen Olei Holland. De ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse Immigrantenvereniging in Israel, Chaya Brasz.

Kinderen die alles moesten goedmaken.
Hoe de oorlog doorwerkte in het leven van de Joodse naoorlogse generatie ,  JMW 60 jaar jubileum boekje, samengesteld door Rosalie Anstadt en Adriaan Rottenberg.

Tsedaka, Een halve eeuwe Joods maatschappelijk werk in Nederland , Isaac Lipschits.

In twee werelden. , Helene Weijel.

Rechtvaardigen onder de Volkeren. Nederlanders met een Yad Vashem- onderscheiding voor hulp aan joden ,  Israel Gutman, Sara Bender, Joseph Michman en Bert Jan Flim.

 

8.  Geschiedenis van het Jodendom

Pinkas, Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland, Jozeph Michman Hartog Been Dan Michman

Memorboek  wordt niet uitgeleend

Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940

Van Israëlieten tot Israëliërs   Anderhalve eeuw Joodse geschiedenis 1815-1965, Dr Jaap Meijer

De oude darsjan , Siegfried E. Praag, (K)

Omzwervingen , Chaim Potok

Joodse leven in de middeleeuwen , Israel Abrahams

Het Jodendom in de laatste twee eeuwen, ond. red. Opperrabijn A.Schuster

De verwoesting van Jerusalem , dr.H.Mulder

Ontmoetingen in ballingschap , Dr.J.Soetendorp

En zij werden verstrooid onder alle volken , Werner Keller

Beelden voor ogen , Een fotografisch verslag van het Joodse leven in Polen,1864-1939 

Encyclopedie over het Jodendom

Geschiedenis van het Jodendom , Isidore Epstein

1000 jaar Polen en Nederland , Drs. Lucia Thijssen

(De betrekkingen tussen Nederland en Polen dateren uit het jaar 1000 en zijn nog steeds hecht. In de 16 de eeuw zijn er veel Nederlanders en Vlamingen in Polen. Poolse geleerden verblijven aan Nederlandse universiteiten. Op pagina 117 t/m 122 de geschiedenis van Poolse Joden.) 

Mijn Volk ,  Abba Eban

Historische atlas van het joodse volk. Van de aartsvaderen tot heden. ,  Eli Branavi

 Van Abraham tot Ben-Gurion. De geschiedenis van het Joodse volk.

Joods leven in de Middeleeuwen. , Israel Abrahams.

Studia Rosenthaliana. Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland.
Volume VII- nummer 1- january 1973 .

Wees ten zegen. 75 jaar B’nai B’rith ,  I. B. van Creveld.

 

 9. Joodse cultuur (gebouwen, gebruiken, taal, voorwerpen)

Synagogen in Nederland , Edward van Voolen en Paul Meijer (K)

Spiegel van de Joodse beschaving , Dr.Bezalel Narkiss.

Geschichte der Jüdischen kultuur in Bildern , Dr. Bezalel Narkiss

Het Jonas Daniël Meijerplein , Dr.Jaap Meijer

Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids, Jan Stoutenbeek & Paul Vigeveno

Het Joodse type in onze literatuur 1800-‑1850 , J.Meijer

Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Drenthe , H.Hamburger en J.C.Regtien met medewerking van Fr.van Echten.

De Joden in Duitsland, van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek , Nachum T.Gidal.

Altijd Mazzel , Maurice Swirc 

Joods Een fotografische impressie van de joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig ,fotografie Jenny E.Wesly, tekst Edward van Voolen

Synagogen  Rheinland-Pfalz Saarland.

Jiddische levenswijsheid , Hanan J.Ayalti . Vert.  Nico Polak

Resten van een taal  , Woordenboek van het Nederlandse Jiddisch,  H.Beem

Resten van een taal, Hartog Beem 

Uit mokum en de mediene, H.Beem.

Vrouger of  loater ,  gedichten Saul van Messel.

Inkele raais , gedichten, Saul van Messel

Zo bloeiend en zo broos , Saul van Messel

Golgotha met rente (joodse jezus poëzie), Saul van Messel

Over de huid van mijn geheugen. (een cyclus Joodse gedichten), Saul van Messel

Drenthe, een bundel Joodse poëzie, Saul van Messel

Vaderland in den vreemde , Joodse baladen uit Groningerland., Saul van Messel

De Joodse bijdrage aan de Nederlandse cultuur Jubileum-nummer Misjpoge 1987 - 1992.

Ariel, driemaandelijks tijdschrift voor kunst en literatuur in Israël. (2x)

De deportatie van Amsterdamse Joden 1940 - 1945 in tekeningen en schilderijen , Clara de Jong

Joods Historisch Museum. Nederlandse Musea III, Judith C.E.Belinfante 

Jiddische wereld, Paul Kriwaczek 

Music to match the badchn songs ,de rol van klezmer en klezmorim in de joodse cultuur

Hou vremd ik blief , Saul van Messel

Een kalkoen met een hemd. 4000 jaar joodse wijsheden , Willy Brill

Doordrenkt van jou als aarde na een lenteregen  , de mooiste Jiddische liefdesgedichten , Willy Brill en Ariane Zwiers.

Het Jiddische hart zingt , Chanah Milner.

Rozijnen met Amandelen.- bitter en zoet in Joodse anekdotes- , Therese Cornips.

100 jaar NIW 1865-1965  , dr. I Lipschits.

Zeer zeker en zeker zeer  Uitgegeven in de tiende aflevering in de serie Haagse Cahiers, 1967 gedichten Saul van Messel.

Syndroom Joodse poëzie 1971, gedichten Saul van Messel.

Mijn eigen spookrijder – joodse poëzie, 1986, gedichten Saul van Messel.

Monumentenzorg ,Nieuwe Joodse balladen uit Groningerland 1988, gedichten Saul van Messel.

 

10. Joodse keuken

De Joodse keuken,nieuwe stijl, Berthe Meijer, 1990. 

Joodse recepten van toen en nu, Berta Kanter  

Recepten uit de Joodse keuken,1955. , B.E Polak (in bruikleen)

Gefillte fisch en borschtch ,kookboekje / Joodse recepten van vroeger en nu

Joods kookboek, Elizabeth Wolf Cohen

Jewisch cooking for pleasure, Molly Lyons Bar-David,1972 

Joods Kookboek ,Elizabeth Wolff-Cohen,1996.

Geïllustreerd Ritueel Kookboek met diëetrecepten , Malvine Glück en E.Bramson-Brest Met medewerking van rabbijn I.Vredenburg.
wordt niet uitgeleend