MUSEUM JOODSE SCHOOLTJE
JOODSE
SCHOOLTJE

Subsidiegevers & donateurs

In 2022 werd een zeer succesvolle donatie-actie opgezet. We waren blij, dankbaar en verrast door alle reacties en donaties van mensen uit de omgeving, de rest van Nederland en uit het buitenland. Voorzichtig durfden we weer te denken aan onze toekomstplannen voor het museum. Om dit waar te kunnen maken hebben we in 2023 diverse subsidiegevers benaderd. Met succes.

Subsidiegevers

De museale herinrichting kan gerealiseerd worden door:

“VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’

  • Particuliere schenkingen, schenkingen van Organisaties/Verenigingen en giften van donateurs

  • Anonieme gever

  • Museum ‘Het Joodse schooltje’

Renovatie van het gebouw wordt gerealiseerd door de gemeente Westerkwartier.

Overige donateurs

Kei Media

Social Media Noord

Gemeente Westerkwartier
Het Cultuurfonds
Stichting Levi Lassen
VSB Fonds
Scholten-Kamminga
Mondriaan Fonds