Home

SUBMTITLE

Museum het Joodse Schooltje te Leek

                                                        

 

                             

 

                                                         Samuel Leviestraat 10, Leek
                                                         Tel. 0594-513319 (di. t/m vrijdag middag)
                                                         Postadres: Postbus 204, 9350 AE Leek.

 

   

 

OPENINGSTIJDEN :

 

 

                            

 

 

dinsdag t/m donderdag

14.00-16.30 u
vrijdag

14.00-16.00 u

 

 

 

 

 

 

 

Het museum is gesloten van 16-12-2017 t/m 31-01-2018

 

Voor informatie kan gebeld worden met mevr. van de Zwaag, tel.nr. 06-54630756

Voor groepen (max.15 personen) kan er met de secretaresse een afspraak gemaakt worden buiten de openingstijden.

Bezoekers zijn van harte welkom.
 

Toegang Gratis

 

 

 

                                                       

Wij vragen geen entree geld. Een vrijwillige gift wordt  zeer op prijs gesteld.
Groepen die een rondleiding of lezing over een bepaald thema wensen dienen een afspraak te maken. Wij vragen een tegemoetkoming van  € 20,00 per groep; indien ook de begraafplaats wordt bezocht , vragen wij €10,00 extra.
De belangrijkste bron van inkomsten van het Joodse Schooltje zijn de bijdragen van onze donateurs.

 Wilt u de instandhouding steunen, voeg u dan bij het bestand van trouwe donateurs door een bedrag over te maken aan IBAN : NL17INGB0670176788

  

Museum het Joodse Schooltje

 

 

                                           

   

Op de stenen plaquettes aan de buitenmuur van het museum 'Het Joodse Schooltje' staan de namen gegraveerd van alle Joodse inwoners van Leek die in de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd en vermoord.

In dit schoolgebouwtje kregen de Joodse kinderen van Leek les in de Joodse Religie en de Hebreeuwse taal.

Na de oorlog was het gebouwtje in gebruik als schuurtje. In 1995 werd het schooltje gerestaureerd en geopend als museum en monument ter nagedachtenis aan de Joodse Gemeenschap van Leek.

  

                                                             

 

 

 

ACTUEEL

HERDENKING
75 JAAR GELEDEN WERDEN DE LEEKSTER JODEN OPGEPAKT

 

Vijfenzeventig jaar geleden werden de Joden uit de gemeente Leek opgepakt.

Herdenking : maandag 27 november.

Plaats van aanvang : 19.00 uur bij het Joodse Schooltje in Leek

Programma :

Ceremonie bij het Joodse Schooltje.

Wandeling met lichtjes door het centrum naar het gemeentehuis van Leek.

Afsluiting bij het gemeentehuis Leek

Op maandag 27 november herdenken we de vervolging van de Joodse inwoners van Leek en Oostwold.

In de zomer van 1942 werd een grote groep Joodse mannen opgepakt en naar Westerbork gedeporteerd. Daarna,  tussen de zomer en eind november, kwamen nog enkele families  in Westerbork terecht , zoals Ducie Denneboom, haar man en opa en twee families van Dam.

De grootste groep Joden werd op vrijdag avond 27 november opgepakt. Het was sjabbatavond en iedereen was thuis. Rond twaalf uur ’s nachts werden ze naar het gemeentehuis van Leek gebracht.

Daar werden zij gevangen gehouden en op zaterdag met de Drachtstertram weggevoerd via Groningen naar Westerbork.

Een paar zieke ouderen en een verzorgend familielid werden in februari 1943 opgepakt en naar Westerbork getransporteerd.

Van alle 62 Joodse inwoners kwam alleen Ruth Stein-Issen uit de kampen terug, zij was voor de oorlog met haar man uit Duitsland gevlucht en woonde in Oostwold.

 

Op maandag avond 27 november a.s.  zal  om 19.00 uur bij het Joodse Schooltje in Leek een ceremonie plaatsvinden ter nagedachtenis van de Joodse slachtoffers uit de gemeente Leek.

Bij het Joodse Schooltje zullen de namen worden opgelezen van de Joodse Leeksters die werden  opgepakt.

Daarna zal een ‘lichtjes wandeling’ gemaakt worden door het centrum van Leek  langs de plekken waar men woonde. Dit ter nagedachtenis van de laatste weg die men 75 jaar geleden maakte naar het gemeentehuis van Leek. Bij het gemeentehuis zal met een korte plechtigheid deze herdenkingstocht worden afgesloten.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze herdenking.

De aanvang is om 19.00 uur (27 november) bij het Joodse Schooltje.

Verzocht wordt om een lichtje mee te dragen tijdens de wandeling door Leek.

 

         HERDENKING ZEVENTIG JAAR , 2012

 

ACTUEEL Stolpersteine, een blijvende herinnering

Stolpersteine gemeente Leek

 

Op 7 september 2017 zijn weer 20 Stolpersteine onthuld. Het gaat hier om 18 Joodse oorlogsslachtoffers in Leek en 2 in Nietap. Informatie over de Stolpersteine voor de Joodse oorlogsslachtoffers zie boven ; onderwerp wisseltentoonstelling.

 

                                                 

Stolpersteine zijn kleine herinneringssteentjes, die gelegd worden voor de huizen, waar in de Tweede Wereldoorlog Joodse medeburgers en verzetstrijders gewoond hebben, die door de Duitsers om het leven zijn gebracht.

Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig uit Berlijn. Hij noemt ze Stolpersteine, omdat je er over struikelt met je hoofd en je hart en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Op de stenen (10x10 cm) zijn messing plaatjes aangebracht met daarin gestanst de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden. 
 
De stenen moeten de herinnering aan de betreffende personen levend houden. Een mens is pas vergeten wanneer zijn of haar naam is vergeten. Dat is het motto van Gunter Demnig, die de eerste steen in 1997 in Berlijn heeft gelegd. Eind december 2013 waren er in verschillende Europese landen (ook in Nederland)  al 43.500 Stolpersteine gelegd in ca. 1000 steden en dorpen.
 
Ook in Leek is het initiatief ontstaan door toedoen van de Gemeente Leek, Historische Kring Leek, de Oudheidkamer Fredewalda, 4 mei comité en de Samuel Levie Stichting, om Stolpersteine te  plaatsen. De Werkgroep Stolpersteine Gemeente Leek is met de voorbereiding bezig.

Wij stellen de aanwezigheid van de nabestaanden bij het leggen van de stenen zeer op prijs !

De plaatsing van alle Stolpersteine zal in fases gebeuren. De eerst groep zal begin november 2015 worden gelegd, op dinsdag 3 november zal de onthulling van de Stolpersteine plaats vinden.
 
Er is veel geld nodig voor de financiering ervan. Adopteren van een steen is mogelijk. De kosten bedragen 120 euro per stuk.

Men kan een Stolperstein adopteren of een donatie geven voor dit project door een financiële bijdrage te storten op bankrekening nummer NL40RABO0335166830 t.n.v. HKGLeo onder vermelding van 'Werkgroep Stolpersteine Leek' 

 

Eerdere plaatsing van Stolpersteine 

Op dinsdag 3 november 2015 werden in Leek 13 Stolpersteine gelegd; in totaal zullen er 61 gelegd worden.
Heel bijzonder was, dat uit Israel de nabestaanden van de fam. Denneboom en van Dam-Benima aanwezig waren. Het is voor hen en alle verdere aanwezigen een zeer indrukwekkende plechtigheid geweest.