Home

SUBMTITLE

Museum het Joodse Schooltje te Leek

                                                        

 

                             

 

                                                         Samuel Leviestraat 10, Leek
                                                         Tel. 0594-513319 (di. t/m vrijdag middag)
                                                         Postadres: Postbus 204, 9350 AE Leek.

 

   

 

OPENINGSTIJDEN :

 

 

                            

 

 

dinsdag t/m donderdag

14.00-16.30 u
vrijdag

14.00-16.00 u

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekers zijn van harte welkom.

 

Voor informatie kan gebeld worden met mevr. van der Zwaag, tel.nr. 06-54630756

Voor groepen kan er met de secretaresse een afspraak gemaakt worden buiten de openingstijden.

Het museum heeft een maximum capaciteit vanwege de beperkte ruimte. Wij houden een maximum van 15 personen aan.

                                                      

 

Toegang Gratis

 

 

 

                                                       

Wij vragen geen entree geld. Een vrijwillige gift wordt  zeer op prijs gesteld.
Groepen die een rondleiding of lezing over een bepaald thema wensen dienen een afspraak te maken. Wij vragen een tegemoetkoming van  € 20,00 per groep; indien ook de begraafplaats wordt bezocht , vragen wij €10,00 extra.
De belangrijkste bron van inkomsten van het Joodse Schooltje zijn de bijdragen van onze donateurs.

 Wilt u de instandhouding steunen, voeg u dan bij het bestand van trouwe donateurs door een bedrag over te maken aan IBAN : NL17INGB0670176788

  

Museum het Joodse Schooltje

 

 

                                           

   

Op de stenen plaquettes aan de buitenmuur van het museum 'Het Joodse Schooltje' staan de namen gegraveerd van alle Joodse inwoners van Leek die in de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd en vermoord.

In dit schoolgebouwtje kregen de Joodse kinderen van Leek les in de Joodse Religie en de Hebreeuwse taal.

Na de oorlog was het gebouwtje in gebruik als schuurtje. In 1995 werd het schooltje gerestaureerd en geopend als museum en monument ter nagedachtenis aan de Joodse Gemeenschap van Leek.

  

                                                             

 

 

 

De Samuel Levie Stichting

                                                

                                                

 

De Samuel Levie Stichting is op 26- 8-1992 opgericht.
De stichting is verantwoordelijk voor het beheer van het museum en begeleidt bezoekers aan de Joodse Begraafplaats, Diepswal te Leek.

Het stelt zich tot doel:
-  de opening en de activiteiten van het museum  te waarborgen.
-  mensen te stimuleren meer begrip en respect voor andersdenkenden op te brengen en  
    andere mensen in hun waarde te laten.
-  de geschiedenis te vertellen en bij te dragen aan het verkleinen van de
    voedingsbodem voor racisme en fascisme.                                         

                                                                  

 

   Algemene Activiteiten in het Joodse Schooltje

-  het ontvangen van museumbezoekers door de vrijwilligers.
-  het geven van rondleidingen en lezingen aan groepen o.a.scholieren.
-  het organiseren van de 4 mei herdenking bij het monument van het Joodse Schooltje.
-  het inspelen op de actuele Joodse feestdagen, zoals Pesach en het Loofhuttenfeest.
-  het instandhouden van de informatie en documentatie van alle aan het Joodse
   Schooltje gerelateerde onderwerpen.
-  het beheren van een bescheiden bibliotheek waaruit gratis boeken geleend kunnen
    worden.
-  het inrichten van een steeds wisselende ‘kleine’ tentoonstelling.

-  het geven van rondleidingen op de Joodse Begraafplaats gelegen aan de Diepswal te Leek.

 

Het museum wordt geheel door vrijwilligers beheerd.

 

                               

 

 

 

 

Leden / Vrijwilligers van de Samuel Levie Stichting

 

                          

 

Dagelijks Bestuur:
Vice-voorzitters: Mw. F. van der Zwaag en Mw. A. Michel-Vos.
Secretaresse : Mw. F.van der Zwaag,  tel. 0594-514252.
Penningmeester:  Dhr. S. Veldman, tel. 0594-510825

Bestuursleden: Mw. L. Rijnveld en Dhr. M. de Boer.

 

e-mail :

 

 

Groep Vrijwilligers (helaas niet helemaal volledig)  2016

   

                       Groep vrijwilligers 2017    (niet volledig)